Nieuwe stichting om Zuidwest-Nederland beter op de kaart te zetten

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

Op 4 december 2012 is het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling, Regio West-Brabant, akkoord gegaan met de oprichting van de ‘Stichting Strategic Board Zuidwest-Nederland’.

Nieuwe stichting om Zuidwest-Nederland beter op de kaart te zetten

Op verzoek van voorzitter Daan van Doorn hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid hun actieve medewerking toegezegd om Zuidwest-Nederland als onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Delta de komende jaren een economische boost te geven en nationaal en internationaal te profileren als topkennis regio op de economische clusters Biobased, Logistiek en Maintenance.

Met het bedrijfsleven in de lead zal in Triple Helix verband (Bedrijfsleven, Kennisinstellingen en Overheid) eensgezind en doelgericht samen gewerkt gaan worden om de regionale economische ambities uit de Strategisch Agenda West-Brabant  te realiseren.  Met een bredere economische scoop en grensoverschrijdende samenwerking voorziet de Strategic Board op termijn meer rendement waarvan West Brabant kan en zal profiteren.

De samenstelling van de Strategic Board Zuidwest Nederland is als volgt:

  • Voorzitter: Daan van Doorn, o.a. voorzitter commissie Van Doorn,  vrml. CEO Vionfood, voorzitter Raad van Commissarissen van Delta NV;
  • Aad Veenman, voorzitter Raad van Toezicht Dutch Institute World Class Maintenance; tevens voorzitter van de landelijke Topsector Logistiek
  • Willem Heeren, voorzitter Executive Board Dinalog
  • Gerard van Harten, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Dow Chemical Benelux; Tevens boegbeeld landelijke topsector Chemie;
  • Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
  • Peter van der Velden; voorzitter Regio West-Brabant en burgemeester van Breda
  • Han Polman, vicevoorzitter van de Regio West-Brabant en burgemeester van Bergen op Zoom

Taken Stichting Strategic Board Zuidwest-Nederland

De Strategic Board richt zich op het signaleren van kansen, afstemmen en verbinden van kennis, aangaan van (internationale) allianties, lobby in Den Haag en Brussel en regiobranding. Samenwerking met (inter)nationale stakeholders, sectoren en relevante Europese regio’s zal in netwerkverband worden opgepakt. Met als doel  investeringen in de regio mogelijk te maken en de regio internationaal concurrerend te profileren en positioneren op de drie speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance.

Stuurgroepen Biobased, Logistiek en Maintenance

Per speerpunt zijn stuurgroepen aan de slag gegaan die eveneens via de Triple Helix –structuur zijn samengesteld met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.  De stuurgroepen worden geleid door sleutelpersonen uit het bedrijfsleven, respectievelijk  Willem Sederel (Biobased),  Arn van der Vorst (Logistiek) en Cor Kloet (Maintenance). De stuurgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectenagenda die in afstemming met de Strategic Board wordt opgesteld. Uiteindelijk gaat het erom de welvaart en het welzijn in deze regio ook voor de lange termijn zeker te stellen.

Het Algemeen Bestuur is blij dat de genoemde personen zich willen inzetten voor de realisering van dit deel van de Strategische Agenda West-Brabant.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!