Nieuwe stimuleringsregeling voor ondernemers in Agri & Food

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Food Tech Brainport

Met een nieuwe stimuleringsregeling wil de Topsector Agri & Food innovaties op het gebied van smart agrifood versterken. Ondernemers uit beide sectoren krijgen steun bij het vinden van samenwerkingsmogelijkheden.

Nieuwe stimuleringsregeling voor ondernemers in Agri & Food

Hightech- en ICT- ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld sensoren, big data, robotisering en slimme materialen gaan razendsnel en bieden interessante kansen voor elke schakel in de productieketens in de agrifoodsector. Om deze kansen te kunnen benutten hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en HighTech Systems and Materials afgesproken samen te werken binnen het crossover-programma ‘High Tech to Feed the World’. Binnen dit programma kunnen bedrijven uit de verschillende sectoren samen aan innovaties werken.

Seed Money Projecten High Tech – Agri & Food

Met de nieuwe stimuleringsregeling ‘Seed Money Projecten High Tech – Agri & Food’ kunnen ondernemers expertise van de onderzoeksinstituten van Wageningen UR inschakelen om de haalbaarheid van een idee, dat past in het crossover-programma, te onderzoeken. Bovendien worden ze ondersteund bij het vormen van een consortium dat gezamenlijk het innovatieve idee gaat uitwerken tot een marktrijp concept.

Budget

Per project is een (indicatief) budget van € 25.000 (incl. BTW) beschikbaar. In totaal is voor 2016 een budget van € 260.000 gereserveerd voor deze regeling. Met dit budget kunnen experts van de onderzoeksinstituten van Wageningen UR worden ingehuurd. Andere kennisinstellingen kunnen in overleg capaciteit inzetten. De regeling is vanaf vandaag geopend en loopt tot 1 april. Nadere informatie over de voorwaarden en de toekenningsprocedure is te vinden op de site van TKI Agri & Food.

Voor meer informatie over de regeling kunt u terecht bij Frans Kampers, coördinator crossover- programma High Tech to Feed the World, 0317-481262.

Meer informatie over FOOD TECH BRAINPORT:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!