Nieuwe subsidieronde Innovatie cultuuruitingen

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Agenschap.NL

Gezocht: Innovatieve ondernemers en organisaties die belangstelling hebben om een alliantie aan te gaan met culturele instellingen. De cultuursector is op zoek naar mogelijkheden om op innovatieve wijze meer en ander publiek te interesseren voor cultuuruitingen.

Nieuwe subsidieronde Innovatie cultuuruitingen

Culturele instellingen kunnen baat hebben bij verbindingen met andere sectoren en kunnen leren van hun innovatiekracht. Andersom kunnen culturele instellingen waarde toevoegen aan andere sectoren.

Mentaliteitsverandering
De cultuursector is vaak nog sterk intern gericht, op de eigen instelling of sector. Kansen en mogelijkheden door samenwerking worden nog onvoldoende op waarde geschat en benut. De mentaliteit zou meer gericht moeten zijn op innoveren en het versterken van de band met de markt, particulieren en het bedrijfsleven.

Innovatie Cultuuruitingen
De subsidieregeling ‘Innovatie Cultuuruitingen’ daagt de culturele sector uit om nieuwe verbindingen aan te gaan en te experimenteren met innovatie en te komen met spraakmakende projecten die de sector zichtbaarder maken en ‘meer op de kaart zetten’ bij het publiek. Het uiteindelijke doel is dat de sector meer financieel draagvlak ontwikkelt en minder afhankelijk wordt van subsidie.

De regeling is gestart in 2009 en loopt tot 2012. Eind vorig jaar zijn zes voorstellen toegekend.

Bezoek Matchingbijeenkomst 2 maart
Hebt u wellicht al concrete ideeën of heeft u belangstelling om in contact te komen met culturele instellingen? Neem dan contact op met de adviseurs van de regeling en bezoek de ‘match-and pitch’-bijeenkomst op 2 maart a.s. in Amsterdam. Kijk voor informatie over de Matchingbijeenkomst in het agendabericht.

Indienen
Voorstellen kunnen ingediend worden tot 17 mei. Voorwaarde is wel dat een culturele instelling de aanvraag indient. Alleen instellingen die structureel subsidie ontvangen voor haar activiteiten komen in aanmerking.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!