Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Vanuit Brussel is er vandaag een formeel akkoord gekomen op de vormgeving van de Corona-OverbruggingsLening 2.0 (COL). Het kabinet maakte eind mei bekend €150,- miljoen extra uit te trekken. Een week later werd dit budget nog eens met €50,- verhoogd, waardoor er nu in totaal €200,- miljoen beschikbaar is.

Nieuwe voorwaarden COL 2.0 bekend; additionele €200 miljoen beschikbaar gesteld

De aanvraagperiode werd afgelopen mei al verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen is de afgelopen maand bekeken hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden. Vandaag is daar dus een formeel akkoord op gekomen. 

Aangepast beoordelingsproces

Aanvragen ingediend tot en met 19 mei worden beoordeeld conform de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-systematiek). De onderlinge weging tussen de aanvragen zal plaatsvinden in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober. Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal €50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt. Het aangepaste beoordelingsproces is gevisualiseerd in de bijlage bij dit nieuwsbericht.
In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Sinds start COL ruim 600 miljoen aangevraagd

Sinds de openstelling van de COL op 29 april deden bijna 1.800 bedrijven een aanvraag. In totaal vroegen zij ruim 600 miljoen aan en het gemiddeld aangevraagde bedrag is bijna €360.000,-. Inmiddels zijn bijna 1.300 aanvragen afgehandeld waarvan ongeveer 500 aanvragen zijn toegekend. Er zijn nog bijna 500 aanvragen in behandeling.

Meer informatie is te vinden op:
- https://www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening
- https://www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal/

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!