Nieuwjaarsontmoeting druk bezocht

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Woensdag 6 januari maakten vele Gelderlanders van de gelegenheid gebruik bestuurders en elkaar de hand te schudden en hun wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Dit gebeurde tijdens een druk bezochte nieuwjaarsontmoeting in het Huis der Provincie in Arnhem.

Nieuwjaarsontmoeting druk bezocht

De commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje, draaide er in zijn nieuwjaarstoespraak niet omheen: 'In 2010 moeten we keuzes maken. We krijgen het zwaar voor de kiezen.' De commissaris verwees hierbij naar de bezuinigingen door de provincie, 60 miljoen per jaar, maar ook naar de aanstaande bezuinigingen door het Rijk. In alle gevallen zullen de gemeenten die bezuinigingen ook merken. Al is het maar omdat de provincie 'veel projecten en programma's samen met de gemeentes uitvoert'.

Nadenken
'Deze bezuinigingen zijn voor ons een belangrijke aanleiding om nog eens fundamenteel na te denken over de vraag: welke provincie willen wij anno 2010 en later zijn? Hoe gaan we taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdelen over de verschillende bestuurslagen? Hoe beperken we administratieve lasten en onnodige bureaucratische procedures? We zullen daarbij de kool en de geit niet sparen. Op sommige terreinen zullen we ons moeten terugtrekken, terwijl we op andere terreinen weer een prominentere rol gaan spelen.'

Thorbecke
Cornielje houdt vast aan het Huis van Thorbecke: de bestuurlijke indeling van Nederland in gemeenten, provincies en Rijk, omdat deze lagen een democratische inbedding hebben met eigen verkiezingen. Ook roerde hij nog even de vermeende rijkdom van de provincie aan, met een duidelijke hint richting Den Haag: 'Het geld voor de NUON-aandelen is opgebracht door de inwoners van Gelderland. Het dividend dat wij ontvingen, ging ook weer terug naar de Gelderse burgers. We investeerden elke euro in de zo noodzakelijke infrastructuur in dit deel van het land, zoals wegen, landbouw, water of natuur'.

Scherpe keuzes
Ten slotte verwees Cornielje naar het keuzemoment bij uitstek in de gemeenten: de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Ook de gemeenteraden zullen immers nog meer dan voorheen scherpe keuzes moeten maken als gevolg van de aanstaande bezuinigingen. Al met al wordt 2010 'een boeiend jaar waarin veel te kiezen valt'.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!