Nog € 800.000 beschikbaar voor scholing

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Midden Nederland

De provincie Gelderland stopt één miljoen euro in scholing van werknemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) die door de recessie hun baan verliezen of dreigen te verliezen.

Nog € 800.000 beschikbaar voor scholing

Wanneer hun werkgever hen een steuntje in de rug wil geven met een cursus of een korte opleiding, dan neemt de provincie maximaal de helft van de scholingskosten voor zijn rekening. Op deze manier helpt de provincie mensen helpen bij de overstap naar ander werk.

De provinciale steun krijgt de vorm van onderwijsvouchers. Voorwaarden om voor vouchers in aanmerking te komen zijn onder meer dat de werkgever in Gelderland is gevestigd en dat het om aanvullende scholing gaat. Verder kent de vergoeding een maximum van 2000 euro per voucher. Voor de resterende kosten moet een medefinancier beschikbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld een opleidingsfonds zijn, of UWV.

Midden- en Kleinbedrijf
Hoewel de economie enkele lichtpuntjes laat zien, is de verwachting dat de werkgelegenheid de komende tijd fors terugloopt, ook in Gelderland. Goede scholing die mensen kwalificeert voor werk wordt daarom steeds belangrijker om de kansen op werk te vergroten. Omdat MKB-bedrijven over het algemeen minder mogelijkheden hebben om personeel te scholen, is de regeling in de eerste plaats voor hen bedoeld. Voor de bouwsector geldt de regeling overigens niet. De reden hiervoor is dat de provincie Gelderland met Bouwend Nederland en CNV/FNV Bouw een soortgelijk project voor de bouw gaat starten.

Uitvoeren
De vijf Gelderse mobiliteitscentra van UWV WERKbedrijf voeren de voucherregeling uit in opdracht van de provincie. Zij beoordelen aanvragen uit hun werkgebied en zorgen dat de bedragen die bij de vouchers horen worden uitbetaald.

Mobiliteitscentrum Nijmegen 024-7516055
Mobiliteitscentrum Rivierenland 0344-786660
Mobiliteitscentrum Achterhoek 0314-787170
Mobiliteitscentrum Stedendriehoek 088-5237999

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!