Nog geen eenduidige oplossing bereikbaarheid De Vallei

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: VCC Oost

De brug over de Rijn bij Rhenen is een groot knelpunt voor het regionale verkeer. Bedrijfsleven wenst meer daadkracht en betrokkenheid bij het vinden van een oplossing.

De brug over de Rijn bij Rhenen is een enorm groot knelpunt voor het regionale verkeer. Als er niets gebeurt staat binnenkort de hele regio muurvast. De politiek staat voor de uitdaging hier snel een oplossing voor te vinden. Er is echter nog sprake van veel ‘ruis op de verbinding’ bleek tijdens het debat op 16 februari. De partijen zijn het er wél over eens dat er hoognodig iets moet gebeuren, maar ze zijn het nog niet eens over de oplossing.

Afgelopen woensdag 16 februari 2011 vond bij restaurant Tante Loes onder de titel ‘Verbinding verbroken?’ een debatavond plaats over de Rijnbrug bij Rhenen. Tijdens het debat gingen Utrechtse en Gelderse kandidaten voor de verkiezingen op 2 maart met elkaar, ondernemers en andere betrokkenen in debat. Regio Rivierenland en De Bereikbare Vallei organiseerden dit debat in samenwerking met VCC Oost. Doel was om te kijken wat de standpunten zijn, wie oplossingen biedt, verantwoordelijkheid neemt en bereid is tot actie.

Stijging reistijd met factor acht in 2020
Ron Linschoten van de Grontmij presenteerde voorafgaand aan het debat verontrustende onderzoekgegevens van de huidige en toekomstige situatie. In de ochtend- en avondspits van 2020 kan de reistijd op sommige regionale trajecten oplopen tot wel acht keer in vergelijking met nu. ‘Dan kun je nog beter gaan lopen’, was de reactie van Remco Dijkstra van de VVD.


Een extra brug of niet?
Is het mogelijk tot concrete actie te komen met een gezamenlijk standpunt, een eensluidende lobby, vanuit de betrokken regio’s? Tijdens het debat, geleid door Eric Wijnacker, bleek dat het gezamenlijke belang wel wordt erkend en dat is een eerste stap in de goede richting. De invulling is echter nog niet duidelijk.

Voor de lange termijn zien de SGP, VVD en PVV de oplossing in een nieuwe brug. De CDA en PvdA willen vooral constructief overleg, een oplossing die regionaal gedragen wordt. De Groenen willen een spoorverbinding. De SP, D66 en ChristenUnie zien meer in het verbeteren van de huidige verbindingen. GroenLinks ziet ook duidelijk kansen voor marktwerking, wegbeprijzing en Het Nieuwe Werken.

Een ‘tidal flow’ voor de korte termijn?
Het aanpassen van de huidige brug voor de korte termijn is mogelijk, maar kost geld. De aanleg van een extra rijstrook, voor een zogenaamde ‘tidal flow’, komt op zeven á negen miljoen euro. CDA, VVD en SGP kiezen voor de korte termijn voor deze oplossing. GroenLinks en PvdA  zien een project met spitsmijden, het belonen van automobilisten voor het mijden van de brug in de spits zoals bij SLIM Prijzen op de Waalbrug bij Nijmegen, wel zitten. D66 wil wel inzetten op mobiliteitsmanagement in het algemeen. De SP kiest nog niet en sluit zich aan bij de oplossing die regionaal het breedst gedragen wordt.

Bedrijfsleven: frustratie
Drie vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven vertellen over hun ervaringen en plannen. Albert Getkate van Rijnvallei vertelt over hun plan meer vracht over het water te gaan vervoeren en de benodigde de aanleg van een opslagfaciliteit aan de rivier. Joris Nelissen van VNO-NCW Midden wenst het doortrekken van de A30. En Leo Zwinkels van Keygene uit Wageningen stelt dat zijn bedrijf zou destijds niet gekozen zou hebben voor Wageningen als het toen geweten had van de huidige problemen met de bereikbaarheid. Keygene neemt als werkgever zelf al verantwoordelijkheid door het bieden van flexibele werktijden en telewerken. Hierdoor kunnen medewerkers de spits mijden.

Uit de discussies met de zaal blijkt de frustratie van het regionale bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wenst daadkracht en meer betrokkenheid en inspraak bij het vinden en realiseren van een oplossing, zowel voor de korte als de lange termijn. Dat er nog geen oplossing is irriteert ook de burgemeester van Rhenen, Joost van Oostrum: ‘Kom nou eens over de brug! Gewoon een tweede oeververbinding bij Wageningen en Opheusden!’ Ook wordt er gevraagd om betere en snellere busverbindingen.

Vervolg op debat
In het najaar is er een vervolg op het debat om te kijken wat er van de wensen en beloftes terecht is gekomen. De Bereikbare Vallei, Regio Rivierenland en VCC Oost bevragen de partijen dan weer om te vernemen wat de stand van zaken is en wat er dan nog nodig is om tot een oplossing voor het knelpunt van de Rijnbrug bij Rhenen te komen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!