Nominatie voor nieuw alerteringsysteem industrieterrein Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Om de veiligheid van werknemers op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk te bevorderen wordt een nieuw alerteringsysteem, het zogenaamde CBIS, ontwikkeld.

Nominatie voor nieuw alerteringsysteem industrieterrein Moerdijk

Het CBIS-systeem wordt gezien als een innovatief instrument om de zelfredzaamheid te verbeteren. Het systeem wordt ontwikkeld door Centric en is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen diverse overheidspartners en het Moerdijkse bedrijfsleven. Om deze redenen is het alerteringsysteem genomineerd voor de Don Berghuijs Award, de veiligheidsaward 2013.

Alerteringsysteem

Het CBIS-systeem is gekoppeld aan een risicodatabase, waarin alle gegevens staan over mogelijke risicovolle scenario’s die zich bij bedrijven kunnen voordoen. Deze database is weer gekoppeld aan een meteo-systeem (voor onder andere de bepaling van de windrichting). Met deze gegevens is het mogelijk om wanneer zich een incident voordoet, zeer snel te kunnen bepalen welke effecten er kunnen optreden. Op die manier weten buurbedrijven wat hen te doen staat. Die kunnen vervolgens vaststellen of hun werknemers gevaar lopen en in veiligheid gebracht moeten worden. Wanneer dat niet nodig blijkt, kunnen zij hun werknemers op de hoogte brengen van de situatie en waar nodig geruststellen.

Het CBIS-systeem is een innovatief instrument om de zelfredzaamheid te verbeteren. Daarnaast is het ook een systeem dat tot stand is gekomen door een intensieve samenwerking tussen diverse overheidspartners, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en en het Moerdijkse bedrijfsleven. Om deze redenen is het alerteringsysteem genomineerd voor de Don Berghuijs Award, dé veiligheidsaward.

Proof of concept-fase

Op dit moment bevindt het project zich in de zogenaamde “Proof of concept-fase”. In deze fase wordt het systeem door een selecte groep bedrijven, Havenschap Moerdijk, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en gemeente Moerdijk getest. Vanaf juni 2013 gaat de pilot-fase van start en wordt het systeem met een bredere groep bedrijven getest. Wanneer het systeem voldoet aan de wensen kan het systeem nog dit jaar worden ingezet. Via deze animatiefilm is de werking van het systeem te zien.

Innovatief project

De Don Berghuijs Award geldt als belangrijke stimulans voor innovatieve projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte rampenbestrijding en crisisbeheersing en daarmee aan een veiligere samenleving. Juist door bekendheid te genereren voor projecten waar krachtige verbindingen en eigentijdse aanpakken resulteren in een veiligere samenleving, leren bestuurders en professionals elkaar beter kennen en kunnen zij elkaar beter vinden. Op 12 december 2013 wordt bekend of het CBIS systeem als winnaar uit de bus komt.

Actieprogramma Moerdijk Veilig

Het alerteringsysteem betreft een van de actiepunten uit het actieprogramma Moerdijk Veilig dat in september 2012 is gelanceerd. De actiepunten uit dit programma worden in nauwe samenwerking met de Moerdijkse bedrijven opgepakt. Zo ook de ontwikkeling van het alerteringsysteem. Voor meer informatie kijk op www.moerdijk.nl/veilig

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!