home » nieuws » Bouw »

'Nood aan Wettelijke erkenningsregeling cv-installateurs'

  • Bouw
  • Bron: Technische Unie

Het is hoog tijd dat er een wettelijke, uniforme erkenningsregeling voor installateurs van cv-ketels wordt ingevoerd. Dat zegt Titia Siertsema, voorzitter UNETO-VNI in een blog op de eigen website.

'Nood aan Wettelijke erkenningsregeling cv-installateurs'

De voorzitter voelt zich gesteund door een brief van de ministers Blok en Schippers aan de Tweede Kamer stuurden, waarin zij het belang van de erkenningsregeling benadrukken.

Roep om erkenningsregeling cv-installateurs

Vanuit verschillende hoeken is de roep om een landelijke erkenningsregeling voor cv-installateurs al langer te horen. Eind vorig jaar publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels, waaruit bleek hoe ernstig de situatie is. Het rapport was voor UNETO-VNI de aanleiding om (opnieuw) te pleiten voor een strengere, persoonsgebonden erkenningsregeling voor installateurs die zich met cv-installaties en andere gastoestellen bezighouden. Ook organisaties als de Consumentenbond, Brandweer Nederland, Netbeheer Nederland, VACpuntWonen en Vereniging Eigen Huis sluiten zich aan bij het standpunt van UNETO-VNI.

Steun in het kabinet

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de verantwoordelijke ministers Blok en Schippers nu dat het kabinet zo'n erkenningsregeling inderdaad in overweging neemt. “Wat ons betreft is een wettelijke, uniforme erkenningsregeling een absolute voorwaarde voor een effectieve aanpak van het koolmonoxidegevaar. Alleen als álle installatiebedrijven in ons land werken volgens zware, maar heldere eisen, kunnen we de veiligheid van gastechnische installaties sterk verbeteren en het aantal koolmonoxideslachtoffers terugdringen. Ook voor elektra en water wil UNETO-VNI op termijn een zwaardere erkenningsregeling invoeren.” schrijft Siertsema.

‘Beunhazen’ actief op installatiemarkt

Momenteel zijn er helaas veel ‘beunhazen’ actief op de installatiemarkt. Het gevolg: gevaarlijke situaties en oneerlijke concurrentie. De branchevereniging is geen voorstander van de invoering van een eigen, zwaardere erkenningsregeling. “Dan ontstaat in de markt een gevaarlijke tweedeling. Installatiebedrijven met voldoende verantwoordelijkheidsgevoel voldoen aan de erkenningsregeling en werken met goed opgeleide monteurs, die ze regelmatig laten bijscholen. Die manier van werken brengt kosten met zich mee. Installatiebedrijven die daarvoor weglopen en geen maatregelen nemen, kunnen uiteraard goedkoper werken. Zij bieden aanleg en onderhoud van de cv-ketel tegen een lagere prijs aan. Het gevolg laat zich raden. Integere bedrijven worden uit de markt gedrukt, het draagvlak voor de erkenningsregeling brokkelt af en de veiligheid van gasinstallaties komt onder druk te staan.” aldus Siertsema. Om die reden is het van groot belang dat er daadwerkelijk een landelijk ingevoerde, wettelijk verplichte erkenning wordt ingesteld.

Vraagtekens bij effectiviteit

De overheid denkt momenteel na over een wettelijke regeling, maar twijfelt ten onrechte over de effectiviteit, aldus de branchevereniging. “De verantwoordelijke ministers hebben gekeken naar landen als België, Denemarken, Engeland en Duitsland. Het ligt dezer dagen misschien wat gevoelig, maar het beste voorbeeld is in dit geval toch echt het Verenigd Koninkrijk. De invoering van een wettelijke erkenningsregeling heeft daar aantoonbaar geleid tot een daling van het aantal koolmonoxideslachtoffers. Britse monteurs moeten voldoen aan zware vakbekwaamheidseisen en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. De kwaliteit en veiligheid van uitgevoerd werk wordt op basis van steekproeven gecontroleerd.” Dit model zou volgens Siertsema ook prima in Nederland kunnen werken. Op 15 september bespreekt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet.

Meer informatie over TECHNISCHE UNIE B.V. EINDHOVEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!