Noord-Brabant wil duurzaamste en slimste agrofoodregio worden

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Biobased Economy Magazine

Noord-Brabant heeft de ambitie om de duurzaamste en slimste agrofoodregio van Europa te worden. Om dit te realiseren heeft de provincie met een groot aantal partners een uitvoeringsagenda opgesteld.

Noord-Brabant wil duurzaamste en slimste agrofoodregio worden

Deze uitvoeringsagenda moet de samenhang tussen ruimtelijke en economische ontwikkeling, leefbaarheid en ecologie bevorderen. Deze aanpak bouwt voort op de acties van het Verbond van Den Bosch en de besluiten om te komen tot een transitie naar een zorgvuldige veehouderij. Mede in aansluiting op het Economisch Programma Brabant 2020 is een innovatieprogramma vastgesteld voor het  brede agrofoodcluster.

Verduurzaming agrarische sector

Bij de discussie in het Brabantberaad concludeerden de deelnemers begin dit jaar al dat verduurzaming van de agrarische sector de beste oplossing is voor het herstellen van de balans tussen boeren en hun omgeving. In 2011 hadden de ondertekenaars van het Verbond van Den Bosch onder het motto ‘Al het vlees duurzaam’ ook al geconstateerd dat de hele keten van grond tot mond duurzamer moet. De uitvoeringsagenda is een samenhangend pakket van een ontwikkelingsgerichte, stimulerende en belonende aanpak, gecombineerd met regelgeving en goede handhaving.

Innovatieprogramma

Onderdeel van de uitvoeringsagenda is een innovatieprogramma. Om de rijksmiddelen voor innovatie optimaal te benutten - en in overbrugging naar de nieuwe Europese programma’s - heeft de provincie het voornemen om vier miljoen euro te investeren tot 2016, in aanvulling op de provinciale fondsen. Dit moet nog goedgekeurd worden door Provinciale Staten. De provincie wil dit geld inzetten om proeftuinen/living labs te stimuleren, innovaties in de agrofoodsector financieel en met menskracht te ondersteunen en netwerken voor kennisdeling te ondersteunen.

De provincie werkt hiervoor nauw samen met regionale intermediaire organisaties en kennisinstituten in Noord-Brabant, met de topsector Agri&Food en met partners binnen en buiten de provinciegrenzen. Het innovatieprogramma richt zich op vijf thema’s: klantwaarde, voeding en gezondheid, duurzame technologie, biobased economy en ondernemen in lokale netwerken. Voorbeelden van dit soort innovaties zijn GPS-applicaties en robotica in de landbouw, 3D foodprinting, verwaarding van reststromen zoals eiwit uit bietenblad en export van kennis over geïntegreerde systeempolossingen bijv. veehouderij-systemen.

Belangrijke stappen in uitvoering

Op een aantal onderdelen hebben de provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partners al belangrijke stappen gezet in het realiseren van de uitvoering. Afgelopen mei heeft het Verbond van Den Bosch de inkoopspecificaties bekend gemaakt die bepalen aan welke duurzame eisen varkensvleesproducten moeten voldoen. Verder hebben Gedeputeerde Staten enkele besluiten van Provinciale Staten over de zorgvuldige veehouderij uitgewerkt. Dit betreffen een aantal aanpassingen van de Verordening ruimte, de voorbereidingen voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en de verplichting tot maatschappelijk dialoog bij bedrijfsontwikkelingen.

De verlenging van de bouwstop voor geitenhouderijen met maximaal één jaar en het opnemen van een bouwblok met een maximale omvang van anderhalve hectare voor alle typen veehouderij zijn al verwerkt in een spoedwijziging van de Verordening ruimte.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!