Noord-Veluwe wil regionale woonbehoefte bespreken met Donner

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Noord Veluwe

RNV maakt zich zorgen over een aantal ontwikkelingen rondom het wonen in kleinere plattelandsgemeenten en speelt hier actief op in.

Regio Noord-Veluwe (RNV) heeft minister Donner uitgenodigd voor een werkbezoek aan deze regio. De Regio maakt zich zorgen over een aantal ontwikkelingen rondom het wonen in kleinere plattelandsgemeenten en speelt hier actief op in. RNV wil samen met provincie en rijk zoeken naar oplossingen voor de woonbehoeften van mensen.

De regiogemeenten zijn ongerust over de Europese regels voor staatssteun, die middengroepen van woningzoekenden (extra) in de problemen brengen, en zien onder andere het liefst spoedig een nieuwe en passende Huisvestingswet. Een ander probleem is de schaarste aan bouwgrond in de regio. Over deze en vergelijkbare zorgen wil RNV de minister informeren om daarmee een bijdrage te leveren aan het landelijk beleid voor ons deel van het land.

In de media zijn berichten verschenen over het opknippen van het oude ministerie van VROM. Regio Noord-Veluwe reageert hierop en geeft in haar uitnodiging aan alle vertrouwen in de nieuwe minister te hebben. Minister Donner behartigt als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook de belangen van de Volkshuisvesting en de Rijksgebouwendienst. Het is nog niet bekend of de minister op de uitnodiging in zal gaan.

Regio Noord-Veluwe is het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De gemeenten werken vrijwillig samen aan de ontwikkeling van een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!