Noordoost Brabant pleit bij provincie voor investering in Schijf van Vijf

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: AgriFood Capital

Het versterken van de kennisinfrastructuur en de strategische ‘agrifood & health’ kennis-as, goede bereikbaarheid, een vernieuwend cultureel en gastronomisch klimaat en het realiseren van duurzame veehouderij.

Noordoost Brabant pleit bij provincie voor investering in Schijf van Vijf

Op deze vijf thema’s zet AgriFood Capital Noordoost Brabant de komende jaren in om de regionale economie een flinke impuls te geven en om de ecologische en maatschappelijke concurrentiekracht te vergroten. In een manifest gericht aan Provinciale Staten, pleit Noordoost Brabant voor investering van de provincie in deze ‘Schijf van Vijf’.

Op 6 maart jl. werd het Memorandum ‘Samen op weg naar een duurzame toekomst’ door AgriFood Capital Noordoost Brabant aangeboden aan de voorzitter en fractievoorzitters van Provinciale Staten. In dit memorandum dringt Noordoost Brabant bij Provinciale Staten aan om ook na 18 maart te blijven investeren in de grootste topsector van de regio: Agri&Food. De focus ligt op de thema’s die belangrijk zijn voor de economie van Noordoost-Brabant, samengevat in ‘De Schijf van Vijf’. Deze schijf vormt tevens het hart van het werkprogramma van de regio:

  • versterken van de strategische ‘agrifood & health’ kennis-as ‘s-Hertogenbosch-Oss-Nijmegen-Wageningen-Enschede;
  • versterken van de kennisinfrastructuur via verbinding van de speerpuntsectoren van de provincie (kennisconnectiviteit);
  • realiseren van een goede bereikbaarheid van de regio via weg, water en spoor;
  • creëren van een vernieuwend cultureel en gastronomisch klimaat;
  • realiseren van de “proeftuin AgriFood” voor duurzame veehouderij.

Agrifood speerpunt Brabantse economie

Het AgriFood cluster in Noordoost Brabant telt zo’n 3.600 bedrijven, samen goed voor 37.600 banen. Daarvan bevinden zich er 4.900 in de primaire productie, 7.000 in de voedingsmiddelenindustrie, 1.700 in onderzoek en ontwikkeling en 23.000 in groot- en detailhandel. AgriFood is daarmee de grootse topsector van de regio en het speerpunt van de Brabantse economie. Het Bruto Regionaal Product is ruim € 23 miljard. De totale export vanuit de regio bedraagt € 13,5 miljard, waarbij 1/3 (€ 3,4 miljard) komt van de AgriFood sector. De totale R&D uitgaven door het bedrijfsleven in de regio bedragen ruim € 455 miljoen.[1]

Samen investeren voorwaarde groei

De sterke positie van de regio is naar de toekomst toe echter niet vanzelfsprekend. Ook al worden voor de Topsector Agri&Food de komende decennia belangrijke groeikansen verwacht, ingegeven door onder meer wereldwijde bevolkingsgroei, toenemende vergrijzing en veranderingen in voedingspatronen. Om de huidige voorsprong in agrifood te behouden, moet Noordoost Brabant sneller, beter en slimmer innoveren. Dit vraagt om gezamenlijke investering van zowel de provincie als alle ketenpartners van het agrifood complex in ‘De Schijf van Vijf’ van AgriFood Capital Noordoost Brabant. Deze schijf is de basis voor economische groei en duurzame toekomst.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!