Nu bezwaar maken tegen afwaardering tot 60 km-weg

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: MKB Midden Nederland

Veel wegen in het landelijk gebied van Overijssel dreigen tot 60 km weg te worden afgewaardeerd. Ondernemersverenigingen die hiertegen bezwaar willen maken, moeten dat op korte termijn doen!

Nu bezwaar maken tegen afwaardering tot 60 km-weg

Omgevingsvisie vastgesteld, maar wegencategorisering nog niet!
In september 2009 is de Omgevingsvisie definitief vastgesteld, waarbij nog geen besluit is genomen
over de wegencategorisering. De nieuwe wegencategorisering wordt na een aparte evaluatieprocedure
vastgesteld in 2010. Inmiddels is deze evaluatieprocedure gestart waarbij ons OPVV-platform via de
Kamer van Koophandel een uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen.

Aandacht noodzakelijk voor evaluatie wegencategorisering
Het blijkt dat er veel meer wegen in het geding zijn dan aanvankelijk zijn genoemd. In deze nieuwsbrief
geven wij kort per weg de situatie weer. Als u vindt dat uw bedrijventerrein of één of meer centra in uw
gemeente goed bereikbaar (met een 80 km-weg) dienen te blijven, dan is het geboden om dit voorjaar
de vinger aan de pols te houden en waar nodig actie te ondernemen.

Wat is het probleem?
Momenteel zijn er verschillende gebiedsontsluitingswegen (GOW) waar maximaal 80 km mag worden
gereden die men wil afwaarderen naar een erfontsluitingsweg waar maximaal 60 km mag worden
gereden. Daarbij komt dat men dan ook het uiterlijk en de uitvoering van de weg wil aanpassen:
drempels en rotondes etc. De redenen die ambtelijk hiervoor worden aangevoerd zijn vaak gebaseerd
op "het systeem": een 60 km-weg past beter in het totaal. Het "gebruik" van de weg door het
economisch verkeer speelt veel minder een rol.
Het blijkt echter dat vrijwel alle wegen die voor afwaardering worden voorgesteld, vrijliggende
fietspaden hebben. De verkeersveiligheid is dus niet of slechts zeer beperkt in het geding.
Mag er straks maximaal 60 km worden gereden, dan nodigt een dergelijke weg met vrijliggende
fietspaden uit tot sneller rijden met alle gevolgen van dien.
Een erfontsluitingsweg is eigenlijk een smallere weg met fietssuggestiestroken. Eigenlijk zou men dus
de fietspaden weg moeten halen en de stroken op de oorspronkelijke weg moeten aanbrengen. Dat
vindt men ambtelijk ook vaak kapitaalsvernietiging. Daarom kiest men voor snelheidsdrempels etc.
Onze mening is dat deze wegen gewoon 80 km-wegen dienen te blijven! Alleen op deze wijze kunnen
de plattelandskernen hun economisch vitaliteit behouden. De norm moet zijn dat elke kern van een
zekere omvang bereikbaar moet zijn via een 80 km-weg!


Het gaat om de volgende wegen:

N760 Genemuiden – Kampen, N377 Lichtmis – Dedemsvaart, N340 Ommen - Witte Paal, N337 Olst – Wijhe, N763 Kampen – Wezep, N334 Zwartsluis - Giethoorn – Steenwijk, Het Zwarte Pad – Stegerensallee, N645 Kloosteresweg, gemeente Tubbergen, N341 Hammerweg – Ommerweg, N752 Ontsluitingswegen Diepenheim, N749 Vriezenveenseweg - Nieuwe Wierdenseweg, N347 Ommerweg.

Welke mogelijkheden voor actie heeft de ondernemersvereniging
In de bijgaande lijst en op bijgaande kaart kunt u zien of er wegen in uw gemeente in aanmerking
komen voor afwaardering. Vindt u dat niet wenselijk dan is het van belang dat u dat kenbaar maakt aan uw eigen gemeentebestuur en ook aan het provinciebestuur. In eerste instantie dient u uw
gemeentebestuur te overtuigen. Daarbij kunt u de brief of mail ook aan het Team Mobiliteit en Projecten
van de provincie en aan adviesbureau Goudappel Coffeng sturen. De adressen zijn:

Provincie Overijssel
T.a.v. Team Mobiliteit en Projecten
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
E-mailadresssen:
vfe.mahu@overijssel.nl
hj.cnossen@overijssel.nl

Goudappel Coffeng
T.a.v. de heer J. Hoogeland
Snipperlingsdijk 4
7417 BJ Deventer
E-mailadres:
jhoogeland@goudappel.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!