NVWA ondertekent toezichtconvenant met VION Food Group

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Vion Fod Group

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en VION Food Group sluiten een convenant af met daarin afspraken over vernieuwing van toezicht op slachterijen.

NVWA ondertekent toezichtconvenant met VION Food Group

De ondertekening van het convenant is het startsein voor een proef waarin de NVWA en VION een nieuwe manier van toezicht uittesten bij een slachterij van VION in Boxtel. De NVWA wordt tijdens de pilot automatisch en digitaal geïnformeerd met relevante gegevens over bijvoorbeeld hygiëne en voedselveiligheid. Deze proef past bij het streven van de NVWA om de kwaliteit en doelmatigheid van het toezicht verder te verbeteren en de zogenoemde toezichtslast voor de ondernemers te verminderen.

De vernieuwing van het toezicht heeft vooral betrekking op het intensiever borgen van voedselveiligheid in de slachterij. De NVWA ontwikkelde hiervoor de afgelopen jaren protocollen om hygiëne en voedselveiligheid in het slachtproces nauwkeurig te meten aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde gegevens. De proef in Boxtel moet uitwijzen welke onderdelen van het huidige toezicht kunnen worden vervangen door deze vorm van digitaal toezicht. De bestaande keuringen en het toezicht door de NVWA op diergezondheid en dierenwelzijn blijft onveranderd.

Het komende halfjaar wordt dit vernieuwde toezicht uitgetest bij VION Boxtel. Als de proef slaagt, kunnen daarna andere slachterijen die aan de randvoorwaarden voldoen deelnemen. Afsluiten van convenanten met bedrijven en koepelorganisaties die goed kunnen onderbouwen dat ze veilig voedsel of veilige producten leveren, is een belangrijk onderdeel van het vernieuwde toezicht van de NVWA. De NVWA wil hiermee ruimte geven aan bedrijven die zelf verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van wet- en regelgeving. Ook draagt de vernieuwing bij aan het streven naar de vermindering van toezichtslasten in de vleesketen, zoals vastgelegd in het programma Vermindering regeldruk vleesketen. 

Meer informatie over VION FOOD NEDERLAND:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!