Octrooibescherming heeft positief effect op winstgevendheid mkb

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Food Valley NL

Het aanvragen van octrooien op innovaties is voor het mkb wel degelijk lucratief. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de KU Leuven.

Octrooibescherming heeft positief effect op winstgevendheid mkb

Hoewel vaak wordt aangenomen dat de baten niet zouden opwegen tegen de kosten, heeft octrooieren een positief effect op de winstgevendheid van mkb’s.

Grotere winstmarges

Net als bij grote bedrijven stelt octrooibescherming mkb’s in staat meer omzet te genereren uit nieuwe producten of diensten, en daardoor aanzienlijk grotere winstmarges te realiseren. De kosten die gepaard gaan met het aanvragen en onderhouden van octrooibescherming blijken geen afbreuk te doen aan de positieve effecten. Octrooieren stimuleert tevens de licentie-activiteiten van mkb’s, maar die activiteiten dragen niet bij tot de winstgevendheid. Dat concluderen Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Petra Andries, verbonden aan het Expertisecentrum O&O Monitoring van de KULeuven. Zij onderzochten een representatieve steekproef van 358 Vlaamse bedrijven.

Beter dan geheimhouding

De resultaten van Faems en Andries, gepubliceerd in het internationale tijdschrift 'Journal of Product Innovation Management', weerleggen het heersende beeld waarin vaak wordt aangenomen dat mkb’s hun innovaties beter op andere manieren kunnen beschermen, bijvoorbeeld door geheimhouding. Mkb’s zouden niet de nodige middelen hebben om een voldoende grote octrooiportefeuille uit te bouwen, noch om hun octrooien gerechtelijk te verdedigen tegen eventuele inbreuken.

Betere bewustwording

Mkb’s maken in vergelijking met grote bedrijven veel minder gebruik van octrooibescherming. Waar ongeveer 43% van de ondervraagde grote bedrijven octrooieert, geldt dat slechts voor 17% van de onderzochte mkb’s. Faems en Andries stellen dat mkb’s zich beter bewust moeten worden van het nut van octrooieren. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-patent, zoals eind 2012 goedgekeurd door het Europees Parlement, kan daarbij mogelijk een aantal resterende barrières wegwerken.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!