Oefening Wake Up in Vlissingen-Oost

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Zeeland Seaports

Van 28 januari tot en met 8 februari wordt een grootscheepse oefening in de bewaking en beveiliging van de haven van Vlissingen gehouden, waarbij de politie, Zeeland Seaports en Defensie met elkaar samenwerken.

Oefening Wake Up in Vlissingen-Oost

De oefening - Wake Up genaamd – staat in het teken van gezamenlijk optreden bij crises en rampen in Nederland. Aan deze oefening nemen ca. 500 personen en 50 militaire voertuigen deel.

Wake Up oefening

Tijdens ‘Wake Up’ trainen eenheden van de Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee samen met civiele veiligheidspartners zoals de politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen Rampen (GHOR). Door nu samen te trainen, staat Defensie er als dat nodig is. Het oefenscenario omvat onder meer terrorismebestrijding, calamiteitenbestrijding en crisissituaties, waarbij onder leiding van overheidsinstanties, zoals politie en gemeentes, militairen worden ingezet.

Verder is de samenwerking met Zeeland Seaports, bedrijven en schepen in het havengebied bijzonder. Door samen te oefenen, leren de veiligheidspartners van elkaar waardoor kennis en ervaring verbreden. Een en ander draagt bovendien bij aan een goede samenwerking.

Acties in het havengebied

De oefening vindt plaats binnen het havengebied Vlissingen-Oost. Tussen 1 februari en 7 februari lopen en rijden veel militairen en politie in het havengebied. Ook zijn er diverse controleposten in het gebied neergezet. Er wordt tijdens de oefening beperkt gebruik gemaakt van oefenmunitie.

De meest belangrijke randvoorwaarde voor deze oefening is als volgt geformuleerd: “De continuïteit van de commerciële activiteiten in het havengebied moeten te allen tijde gewaarborgd blijven.”

Vragen of klachten

Een oefening op dergelijke schaal zal natuurlijk niet onopgemerkt blijven bij bezoekers van het havengebied, werknemers en omwonenden. In een enkel geval kunnen de verscherpte controles in het havengebied als hinderlijk worden ervaren. Voor vragen of klachten kunt u via e-mail contact opnemen met Nieck Scholts via telefoonnummer 06 43906047 of e-mail communicatie.13mechbrig@mindef.nl

Ook zijn er een aantal tips voor uw personeel wanneer zij benaderd worden door de media.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!