Om op roboticagebied mee te spelen op het wereldtoneel moet Nederland nú investeren

  • Technologie
  • Bron: Holland Robotics

Holland Robotics presenteerde onlangs, namens 18 toonaangevende industriële spelers en wetenschapsinstellingen, de position paper ‘Kansen voor de Nederlandse robotica - Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’.

Om op roboticagebied mee te spelen op het wereldtoneel moet Nederland nú investeren

Met de position paper wordt de noodzaak uiteen gezet te investeren in robotica. Het rapport werd door Alexander van der Lely, CEO Lely, aangeboden aan Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het bundelen van krachten

Van der Lely: ''Als we als Nederlandse industrie wereldwijd voorop willen blijven lopen met onze innovaties, dan moeten bedrijfsleven, opleidingen én overheid nauw blijven samenwerken om Nederland internationaal op de kaart te houden.''
Leeftink: ''Goed dat er nu een sterk nationaal initiatief is, waarin de krachten van Nederlandse robotica worden gebundeld. Onze topsector HTSM levert belangrijke sleuteltechnologieën voor het roboticaprogramma. We gaan het EZK innovatie-instrumentarium zoals PPS-toeslag, het Smart Industrie Field lab programma en andere middelen voor toegepast onderzoek goed benutten om met Nederlandse robottechnologie bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen in zorg, voedselproductie en mobiliteit.''

Koppositie innemen

Willem Endhoven, directeur High Tech NL: ''We hebben als Holland Robotics, een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en clusterorganisaties, een programma voorgesteld waarmee Nederland in 5 à 10 jaar een onderscheidende koppositie in kan nemen op het gebied van robotica in de maakindustrie, gezondheidszorg, agrarische sector, logistiek & transport en inspectie & onderhoud. Een koppositie waarmee business wordt gegenereerd, banen worden gecreëerd en de topsectoren zich verder ontwikkelen.''

Investeren in gezamenlijk ontwikkelprogramma

De Nederlandse industrie ziet deze kansen en is bereid te investeren in een gezamenlijk ontwikkelprogramma. Holland Robotics stelt een programma voor waarin industrie, eindgebruiker en onderzoeker samenkomen. Een aanpak waarin de topsectoren met de grootste kansen voor robotica centraal staan. Vijf kroonprojecten, gericht op vijf verschillende sectoren / applicatiedomeinen, maar met een breder toepasbare technologische basis zullen de wereldpers bereiken. Vijf roboticasystemen zullen Nederland positioneren.

Een ondersteunende basis

Hiervoor is een ondersteunende basis nodig: een aanjaagprogramma dat de samenwerking versterkt en marktgeneratie versnelt, faciliteiten in (waar mogelijk reeds bestaande) fieldlabs, en een onderzoeksprogramma waarin gericht de kennisvragen worden beantwoord die bijdragen aan de kroonprojecten. Hiervoor is tot 2025 een investering nodig in de ordergrootte van € 100 miljoen. Dit zal een gezamenlijke investering moeten zijn, in evenredigheid door industrie en overheid samen opgebracht en ingezet in PPS-vorm.

Dennis Schipper, managing director DEMCON: ''Het unieke van dit initiatief is de brede samenwerking tussen wetenschap en industrie. En het feit dat de industrie – met hightechbedrijven als DEMCON, Lely, Philips, Vanderlande en VDL-ETG voorop – the lead heeft genomen en bereid is te investeren.''

''Met de position paper verzoeken we om een actieve bijdrage en betrokkenheid van de overheid in het R&D-programma. Met deze steun kunnen we het ontwikkelprogramma verder uitwerken tot ambitieuze R&D-projecten met financiële participatie van overheid en industrie voor de komende vijf jaar. De verwachting is dat bij gezamenlijk optreden de markt van de vijf applicatiedomeinen zal kunnen groeien van 372 mio (2018) naar 1577 mio (2025).”, vult Endhoven aan.

Ketensamenwerking

De aanpak bouwt voort op de sterktes die ons land sinds jaren heeft opgebouwd. Systeemdenken, ketensamenwerking, toepassingsgerichte innovatie. Drie sterktes waar Nederland, met een sterke hightechbasis en korte lijnen tussen kennisinstellingen en industrie, wereldwijd om gekend is en die de basis vormen voor Holland Robotics.

Maarten Steinbuch, scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven: ''De gezamenlijke Nederlandse roboticawetenschap ondersteunt de aanbieding van dit roboticarapport van harte, omdat wij een belangrijke bijdrage kunnen hebben in het versnellen van de innovatie op de eerdergenoemde beoogde robotica-applicatie gebieden. Het is de hoogste tijd voor nauwe samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid op het gebied van de robotica."

Meer informatie over High Tech NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!