Omdenken op World Health & Design Forum 2014

  • Farma & Zorg

Eindhoven is van 21 tot en met 23 oktober even het middelpunt van de wereld wat betreft gezondheidszorg.

Omdenken op World Health & Design Forum 2014

Tijdens het congres World Health & Design Forum 2014 komen onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers uit heel Europa bijeen om hun ideeën, plannen en projecten met elkaar te delen.

Deze unieke kruisbestuiving moet niet alleen leiden tot nieuwe, versnelde innovatie in de gezondheidszorg, maar ook tot een andere, meer integrale benadering van onderzoek op medisch vlak.

Op het World Health & Design Forum 2014 (WHDF) komen alle partijen bijeen die met elkaar samenwerken rond de gebieden Health, LifeScience en LifeTech en dat onder andere doen binnen Europese financieringsprogramma’s zoals Horizon2020, INTERREG en AAL. Het gaat om zorg- en welzijnsorganisaties, kennisinstellingen, grote en kleine bedrijven en overheden op regionaal, landelijk en internationaal niveau.


Bijenkorf

Het congres wordt een soort bijenkorf met een zeer levendige ‘buzz’. Waar iedereen in en uit vliegt, elkaar ontmoet en nieuwe routes ontdekt. Het WHDF kent een algemeen programma en daar omheen tal van specialistische ‘meetings’ voor allerlei Europese programma’s en projecten.

Met een mix aan sprekers uit wetenschap, bedrijfsleven, design, creatieve industrie en sociale wetenschappen. “En als we ze toch bij elkaar hebben, ligt het voor de hand om de deelnemers een passe-partout te geven voor de Dutch Design Week. Die vindt tegelijkertijd plaats en is deels opgebouwd rond het thema Health”, vertelt Peter Portheine. Als directeur van Coöperatie Slimmer Leven 2020 is hij nauw betrokken bij de organisatie. Volgens hem heeft de hoge kruisbestuiving van het congres de doorslag gegeven bij de toewijzing door de Europese Commissie. “Het verbinden van alle partijen en het bewust maken van de waarde van de Europese programma’s behoren tot de doelstellingen van het congres. Voor de Europese Commissie reden om ons bidbook met een financiële bijdrage te belonen. Het binnenhalen van de Grant is ook de verdienste van de provincie Noord-Brabant en Midpoint in Midden-Brabant, met wie we de aanvraag hebben opgesteld.”


Referentieregio

Coöperatie Slimmer Leven 2020 is als ‘spin out’ vanuit de Brainport regio Eindhoven gegroeid tot een driesterren referentieregio. Een schoolvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de gezondheidszorg. Portheine: “Binnen het European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging hebben we er natuurlijk belang bij om onze netwerkverbindingen met andere regio’s te versterken. Om de goede voorbeelden met elkaar te delen en daarvan te leren.”


Volgens de voorman van Slimmer Leven 2020 zal het congres een bijdrage leveren om de Europese innovatieregio’s die nu al samenwerken, verder te versterken. “Vooral in de richting van nieuwe Oost-Europese lidstaten kunnen we nieuwe verbindingen vinden. Daar zijn een heleboel regio’s erg actief met innovatie van de gezondheidszorg. Dat zijn interessante partners om te leren kennen.”


Het congres zal naar verwachting ook een ‘doorsnijding’ bieden van al de Europese programma’s die als aparte zuilen naast elkaar bestaan. Het WHDF laat zien wat ze allemaal doen en waar ze elkaar raken. Portheine: “We zorgen voor een soort kruisverband tussen de verschillende uitkomsten van de verschillende Europese programma’s. Het onderzoeksprogramma is niet leidend, maar de thematiek of oplossingen waarmee je uiteindelijk het leven van burgers beter maakt. Dus moet je door de programma’s heen kijken en ze samenbrengen. Dat vergroot de kans op resultaat.”


Portheine beschouwt het congres als een uitnodiging om de geïnstitutionaliseerde aanpak van onderzoek te laten varen. In plaats daarvan is het volgens hem beter om meer integraal te kijken hoe je problemen in de gezondheidszorg beetpakt en oplost. “We willen een spiegel voorhouden. Onderzoek is niet het doel, maar het welzijn van mensen. Dat vergt omdenken.”


Midpoint

Als voorbeeld geeft Portheine de samenwerking op het gebied van dementie tussen Slimmer Leven 2020 en de soortgelijke organisatie Midpoint in Midden-Brabant. “Je ziet dat de succesvolle mensgerichte oplossingen in de samenleving vaak ontstaan uit een combinatie tussen alfa- en bètawetenschap. Midpoint, met de universiteit van Tilburg, en Slimmer Leven 2020, met de Technische Universiteit Eindhoven, vormen samen een prima combinatie van gedragswetenschappen, wetgeving en technologie. De samenwerking met Tilburg maakt de kans groter dat de technische innovatie uit Eindhoven zich veel gemakkelijker voegt in hetgeen mensen willen toelaten in hun leven.”

Meer informatie over het World Health & Design Forum 2014 vindt u op de website.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!