Omgevingsagenda Stedendriehoek focust op ontwikkeling Cleantech Regio

 • Regionale ontwikkeling
 • Bron: Regio Stedendriehoek

Samenwerking en de kansen benutten die cleantech de Stedendriehoek biedt. Dat is de grote winst die nu geboekt is doordat provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs elkaar hebben weten te vinden in een gezamenlijke agenda.

Omgevingsagenda Stedendriehoek focust op ontwikkeling Cleantech Regio

In de afgelopen week hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland, het bestuur van de Board en de colleges uit de zeven Stedendriehoekgemeenten zich positief uitgesproken over de opgaven uit het concept van de Omgevingsagenda Stedendriehoek.

In deze omgevingsagenda wordt bij de ontwikkeling van de regio Stedendriehoek de focus gelegd op Cleantech Regio Stedendriehoek. Deze keuze is gemaakt vanuit de overtuiging dat ontwikkelingen op het gebied van cleantech een grote stimulans zijn voor de economie en de verdere verbetering van de woon- en leefomgeving.  Kortom, voor alle aspecten van het vestigingsklimaat. Concreet betekent dit dat ingezet gaat worden op het versterken van de schone en groene leef- en werkomgeving en het versterken van de economie door innovatie. En het realiseren van de ambitie om energieneutraal te worden.

Samen in de Cleantech Regio

De Stedendriehoek is een concentratiegebied van tal van innovatieve bedrijven, die technologie, processen en producten ontwikkelen waar het milieu beter van wordt. Die schone technologie wordt ook wel cleantech genoemd. Maar Cleantech Regio is meer dan dat. Door de focus op schone bedrijvigheid in combinatie met het aantrekkelijke woon- en leefklimaat, ontstaat een beter vestigingsklimaat dat een flinke boost kan geven aan de economie. De opgave is om dit waar te maken. De ambitie van de Regio Stedendriehoek om in 2030 energieneutraal te zijn is daarvoor een belangrijke motor. Brandstof voor de motor is de samenwerking van de verschillende partijen.

Vliegwielprojecten

Om de Omgevingsagenda versneld in uitvoering te brengen zijn er vliegwielprojecten benoemd, waar de verschillende partners de schouders onder gaan zetten. Het gaat om de volgende projecten:

 • Energietransitie bottom-up realiseren
  Hierbij gaat het om de energietransitie in de regio Stedendriehoek te versnellen door onder ander een aanjaagcentrum in te stellen en partijen, kennis en financiële stromen te verbinden.
 • Ontwikkeling van een Cleantech Development
  Vanuit deze verbinding van bestaande organisaties en initiatieven wordt een gezamenlijke programmering opgesteld en gecoördineerd.
 • Toekomstbestendige binnensteden en kernen
  Dit heeft onder andere betrekking op het op aantrekkelijk houden van de woon- werk- en leefomgeving in de binnensteden en kernen. Bijvoorbeeld de aanpak van leegstaand vastgoed en herontwikkelingslocaties, aanpak van de openbare ruimte en bereikbaarheid.
 • Cleantech Icoon A1
  Het ontwikkelen van de A1 zone tot een icoon van duurzaamheid. Dit betekent dat bij de ontwikkeling van het gebied rondom de A1 de nadruk zal liggen op het opwekken van duurzame energie, schone technologie, duurzaam watergebruik, versterking van het landschap en de recreatief toeristische waarde.
 • Aanjaagcentrum scholing en arbeidsmarkt
  Het realiseren van een aanjaagcentrum scholing en arbeidsmarkt, met name gericht op het uitvoeren van het akkoord van Beekbergen.

Met betrekking tot het project Fietsruggengraat wordt de komende periode verkend of dit ook in aanmerking kan komen als vliegwielproject.

Consultatie

In de komende maanden worden verschillende partijen (gemeenteraden, bedrijvenkringen en Provinciale Staten) geconsulteerd over de Omgevingsagenda. Vervolgens wordt een definitieve agenda met uitvoeringsprogramma opgesteld.

Meer informatie over Cleantech Regio:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!