Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van start

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Woudrichem

In december 2012 hebben 27 gemeenten en de provincie Noord-Brabant gezamenlijk de De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) opgericht.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van start

Het kabinet heeft besloten dat een aantal omgevingsdiensten moet worden ingesteld, om knelpunten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op te lossen.

Op landelijk niveau heeft dit geleid tot afspraken over de vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s), die aan geformuleerde kwaliteitscriteria moeten voldoen. Gemeenten en provincies brengen de complexere en bovenlokale milieutaken onder bij deze diensten.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zal vanaf 1 januari 2013 als verlengstuk van gemeentebestuur en provinciaal bestuur een bijdrage leveren aan een leefbare en veilige omgeving voor de regio Midden- en West-Brabant.

In deze overheidsdienst komen circa 350 medewerkers te werken waar onder vergunning-verleners, toezichthouders en handhavers op het gebied van milieurecht en omgevingsrecht. Deze komen uit de deelnemende gemeenten, de provincie en de Regionale Milieudienst West-Brabant. Verder gaan ook adviseurs op gebied van ruimte, milieu en duurzaamheid deel uitmaken van de OMWB.

Het gebied waarin de omgevingsdienst opereert heeft in totaal ruim één miljoen inwoners en ruim 62.000 bedrijven. Het algemeen en dagelijks bestuur van de dienst is gevormd uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en provincie.

De oprichting van de OMWB heeft vanaf 1 januari 2013 gevolgen voor bedrijven in de regio. Als voor het oprichten of veranderen van een bedrijf een omgevingsvergunning voor het onderdeel Milieu nodig is, wordt de aanvraag daarvoor behandeld door de OMWB.

Daarnaast worden de meldingen van verschillende aangewezen categorieën meldingsplichtige bedrijven door de OMWB behandeld. Ook milieucontroles bij vergunningplichtige bedrijven en de aangewezen categorieën meldingsplichtige bedrijven worden door de OMWB uitgevoerd.

De betrokken bedrijven zullen hierover door de gemeente worden geïnformeerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!