Omgevingsplan Zeeland in voorbereiding

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

In drie bijeenkomsten willen de leden van Provinciale Staten met de raadsleden van de Zeeuwse gemeenten en een afvaardiging van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in gesprek gaan over dit provinciaal omgevingsplan.

Omgevingsplan Zeeland in voorbereiding

De provincie Zeeland werkt aan het Omgevingsplan Zeeland. De voorbereiding heeft geleid tot de Discussienota Omgevingsplan , waarin de belangrijkste vraagstukken zijn weergegeven.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:

Dinsdag 14 september 2010, Restaurant Grevelingen, Parallelweg 1, Grevelingendam, Bruinisse over:
gebruik van de Deltawateren
leefbaarheid van het platteland
innovatie in recreatie en toerisme


Donderdag 23 september 2010, Theater de Mythe, Bleekveld 1 te Goes over:
voorzieningen in de steden
gebruik van de Deltawateren
bedrijventerreinen


Dinsdag 12 oktober 2010, Scheldetheater, Westkolkstraat 16 te Terneuzen over:
woningbouw
veranderde landbouw
duurzame industrie


De bijeenkomsten duren van 19.30 tot 22.00 uur. Er worden op iedere locatie verschillende thema's besproken, maar alle onderwerpen uit de discussienota worden toegelicht. Ook is inbreng van onderwerpen van uw kant mogelijk. Op basis van stellingen vindt er een gesprek plaats tussen statenleden, raadsleden en maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven onder leiding van een discussieleider. Er is na afloop van het plenaire gedeelte gelegenheid tot persoonlijke gesprekken over het nieuwe plan.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij één van de bijeenkomsten. Iedereen is welkom.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!