'Omgevingswet mag overheid niet onvoorspelbaarder maken'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

De nieuwe Omgevingswet zal ondernemers van veel vergunningsaanvragen en -procedures ontlasten. De wet zet flink het mes in de regels voor milieu, water, natuur en bouwen. Ook zo'n 4700 omgevingsregels worden overbodig gemaakt.

'Omgevingswet mag overheid niet onvoorspelbaarder maken'

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten al jaren voor vereenvoudiging van dit complexe stelsel. Maar, waarschuwen de ondernemersorganisaties; door het schrappen van regels mag de overheid niet onvoorspelbaarder worden.

Balans

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW wordt in de Omgevingswet alleen het hoognodige geregeld. Hierdoor bestaat de vrees dat de balans doorslaat. Ondernemers moeten wel de zekerheid krijgen dat veranderingen in de omgeving niet op hun kosten gebeuren, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op het wetsvoorstel. Deze wet heeft het stellen van grenzen aan (bedrijfs-)activiteiten waar dat noodzakelijk is ('ja, mits' in plaats van 'nee, tenzij') als uitgangspunt. Deze visie wordt door het bedrijfsleven bepleit

Verbeterpunten

De Omgevingswet en de daarin opgenomen omgevingsvergunning kan een solide basis vormen om ondernemen voorspelbaar, gemakkelijk, sneller en goedkoper te maken. Dat kan alleen als overheden deze visie daadwerkelijk gestalte geven. En mits er nog enkele verbeterpunten worden doorgevoerd, zodat de wet- en regelgeving niet dusdanig flexibel wordt dat de rechtszekerheid in gedrang komt. In een brief zetten MKB-Nederland en VNO-NCW vijftien verbeterpunten uiteen.

Onacceptabel

Zo pleiten MKB-Nederland en VNO-NCW er onder meer voor dat de definitie van 'de fysieke leefomgeving', het samenhangcriterium voor de Omgevingswet, beter wordt gedefinieerd. Verder moet er een apart hoofdstuk voor bedrijven komen, waarin onderscheid wordt gemaakt in bedrijven die omgevingsvergunningplichtig zijn en bedrijven die onder algemene regels vallen.

De ondernemersorganisaties zijn tegen het verhogen of het herinvoeren van leges. Aangezien het aantal vergunningplichtige bedrijven aanzienlijk is gedaald de laatste jaren, zal een kleine groep ondernemers moeten opdraaien voor de begrote inkomsten van 18,1 tot 24,9 miljoen euro. Dat is volstrekt onacceptabel, aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!