Onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk op de schop

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: BW7

In de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen dat de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer per 1 januari 2013 zal worden afgeschaft.

Onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk op de schop

Ook de kosten voor het openbaar vervoer kunt u dan niet meer onbelast vergoeden. De vergoeding voor zakelijke reizen met de eigen auto zou volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën wel onbelast blijven. Als de bezuinigingsmaatregelen inderdaad worden opgenomen in een wetsvoorstel, is het van belang de formulering van de reiskostenvergoeding in uw CAO, arbeidsvoorwaardenregeling en arbeidsovereenkomsten te controleren. Wat zijn de verschillende mogelijkheden?

Check uw arbeidsvoorwaarden

Als in uw arbeidsvoorwaarden is opgenomen:

  • dat u € 0,19 per kilometer vergoedt, dan zal u dit moeten blijven vergoeden, vanaf 2013 belast. Uw werknemer betaalt hier loonbelasting/premie volksverzekeringen over en ook u maakt extra kosten door de afdracht werknemersverzekeringen.
  • dat u € 0,19 per kilometer onbelast vergoedt, dan zal u dit onbelast moeten blijven vergoeden, ook vanaf 2013. U zal de vergoeding moeten bruteren of via de eindheffing zelf moeten opdraaien voor de belasting.
  • dat u € 0,19 per kilometer vergoedt en zolang dit fiscaal is toegestaan onbelast, dan dient u dit vanaf 2013 belast te vergoeden.

Het is mogelijk dat de reiskostenvergoeding in 2013 geen gerichte vrijstelling blijft. Is dat het geval en past u de werkkostenregeling toe dan kunt u de vergoeding opnemen in de vrije ruimte.

Gevolgen werknemers

Uit een onderzoek van het economische bureau van de ING blijkt dat twee derde van de werknemers nog niet weet hoeveel zij er netto minder aan over zouden houden. De helft van de ondervraagde werknemers is van mening dat de overheid moet meebetalen aan het woon-werkverkeer en een op de negen werknemers gaf aan om vaker te gaan thuiswerken als de regeling wordt doorgevoerd. Om in te schatten hoeveel een werknemer er op achteruitgaat kan het bedrag aan onbelaste reiskostenvergoeding verminderd worden met zijn hoogste belastingtarief.

Bron: BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!