Ondanks weerstand gebruik cloud computing verdubbeld

  • Technologie
  • Bron: ABN Amro

Vóór 2011 bij weinigen bekend, maar in 2012 en masse omarmd. Het gebruik van cloud computing groeit explosief in de zakelijke wereld.

Ondanks weerstand gebruik cloud computing verdubbeld

In 2011 gebruikte 20% van de bedrijven in Nederland op enige wijze op cloud gebaseerde diensten. Binnen een jaar is dit percentage verdubbeld naar 40%. Dat blijkt uit een voorpublicatie van onderzoek dat in opdracht van ABN AMRO door Heliview wordt uitgevoerd. Een opvallende opmars, want uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog flink wat terughoudendheid en twijfels bij organisaties bestaan.

Een opvallende opmars, want uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat er nog flink wat terughoudendheid en twijfels bij organisaties bestaan.

Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media en Telecom: “Bij zo’n impactvolle en snelle overgang zijn er early adopters, maar is er automatisch ook een hoog percentage bedrijven die zich terughoudend en afwachtend opstelt. Bijna 33% van de onderzochte ondernemingen geeft sowieso aan in principe pas naar technologische innovaties te kijken als de huidige oplossing niet meer toereikend is. Dat is voor 49% van de ondervraagden specifiek de reden om (nog) niet aan cloud computing te beginnen.”

Vertrouwenskwestie
Gevraagd naar de argumenten tegen het gebruik van cloud computing blijkt verder dat vooral onbekendheid een belangrijke barrière is. Men moet nog vertrouwen in het concept krijgen. De drie grootste kritische factoren hierin zijn twijfels over:

•Veiligheid van data (speelt bij 74% een rol).
•Storingsgevoeligheid / altijd toegankelijk / beschikbaar zijn (61%).
•Continuïteit van de leverancier (55%).
De komende tijd is er daarom voor aanbieders een belangrijke taak om duidelijke afspraken te maken over garanties op het gebied van veiligheid en continuïteit in brede zin.

Belofte wint
Belangrijke beweegreden om cloud te gaan gebruiken is flexibiliteit. Voor 83% is dit een zwaarwegend argument. De behoefte om plaats, tijd en hardware onafhankelijk te kunnen werken, wordt aangejaagd door het nieuwe werken en de grotere flexibele schil in personeel die organisaties hanteren. Daarnaast zijn kostenoverwegingen een belangrijke drijfveer om te kiezen voor cloud oplossingen.
Menno van Leeuwen: “Het lijkt alsof we een kritisch punt gepasseerd zijn. Ook minder innovatieve bedrijven komen op diverse manieren in aanraking met cloud en laten hun weerstand varen. De versnelling die we nu zien, lijkt te zeggen dat de belofte van cloud computing het wint. Voor de toekomst hebben we dan ook hoge verwachtingen. De mogelijkheden die cloud computing biedt zijn enorm. Vooral de jongere generaties, Generation Y en Z, staan minder stil bij de kritische factoren.”

Volledig rapport
Van Leeuwen besluit: “Zowel de markt als de aanbieder worden in versneld tempo met cloud computing geconfronteerd. Voor ons is het interessant om te zien dat er een verandering komt in verdienmodellen. De markt wordt grotendeels door (consumenten)vraag gedreven. Onze vraag is of ICT-bedrijven wel een passend antwoord weten te vinden. Dit wordt op dit moment onderzocht en gepresenteerd in het eindrapport dat op 29 maart wordt gepubliceerd.”

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!