Ondernemen met een sociaal gezicht loont

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW Midden

In deze maatschappij van zelfredzaamheid is het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen. Een quotumverplichting aan werkgevers opleggen is echter niet de oplossing, niet voor de werkgever en ook niet voor werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen.

Ondernemen met een sociaal gezicht loont

We willen in kansen en mogelijkheden denken, kijken wat mensen wel kunnen en dat benutten. Laten zien dat ondernemen met een sociaal gezicht ook loont. En we willen de werkzoekenden laten zien dat werkgevers bereid zijn om hen een kans te geven.

Werkgevers, werknemers, UWV, overheid en onderwijs hebben in de regio Rivierenland de handen ineen geslagen om iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. En dat moet ook lukken. In het verleden zijn er diverse regionale en lokale Sociale Akkoorden succesvol geweest in Rivierenland, dus waarom zou een landelijk Sociaal Akkoord anders zijn?

Het landelijk Sociaal Akkoord brengt echter veel onduidelijkheid met zich mee; denk aan termen als Quotumregeling, Banenafspraak, Regionaal Werkbedrijf en Werkzaak Rivierenland. "Er zijn veel kanalen die informatie bieden, maar door communicatiemiddelen te ontwikkelen die verrassen, motiveren en onduidelijkheid wegnemen, verwachten we werkgevers nog een extra zetje in de rug te geven", zegt Corry van Rhee-Oud Ammerveld (coördinerend wethouder Arbeidsmarktregio Rivierenland). "Zo hebben we een praatplaat Banenafspraak ontwikkeld waarmee we het gehele proces van bemiddeling, ondersteuning en financiële maatregelen voor werkgevers op een aansprekende manier inzichtelijk maken. Daarnaast gaan we de komende maanden praktijkverhalen van werkgevers en werkzoekenden in film omzetten. We ontwikkelen alles samen met of in afstemming met VNO-NCW Rivierenland, FNV, CNV, ROC Rivor, Voortgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijk onderwijs, UWV en werkgeversdienstverlening. Vandaag is de praatplaat gepresenteerd, het eerste tastbare resultaat van onze samenwerking", aldus een enthousiaste wethouder.

De praatplaat wordt verspreid onder ondernemersverenigingen, UWV en alle andere partners die willen bijdragen aan het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen de praatplaat gebruiken om hun verhaal richting relaties te ondersteunen.

Het Regionaal Werkbedrijf Rivierenland is een bestuurlijk platform, een bestuurlijke netwerkorganisatie, waarin de eerder genoemde partijen afspraken maken die bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak uit het Landelijke Sociaal Akkoord.

De sociale diensten in Rivierenland en LANDER werk & participatie vormen samen per 1 januari 2016 de nieuwe organisatie Werkzaak Rivierenland. In samenwerking met UWV zorgt Werkzaak voor de daadwerkelijke match tussen werkgevers en werkzoekenden. Daarnaast is Werkzaak de organisatie in Rivierenland die vanaf 1 januari 2016 voor gemeenten in de regio de zaken rond uitkeringen gaat verzorgen.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!