Ondernemers: begroting 2014 minst van alle kwaden

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO-NCW

De begroting voor volgend jaar is bekend. Hoewel het minst van alle kwaden, wordt een duister beeld geschetst. Hoe gaat 2014 eruit zien voor ondernemend Nederland?

Ondernemers: begroting 2014 minst van alle kwaden

Het kabinet heeft volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in de begroting voor 2014 gekozen voor het minst van alle kwaden. Het bedrijfsleven wordt relatief ontzien, maar de pijn van de recessie wordt nog hevig geleden. Met oplopende werkloosheid en de onder druk staande koopkrachtontwikkeling gaan veel kleinere ondernemers opnieuw een zeer moeilijk jaar tegemoet.

Maatregelen

Het vertrouwen in het kabinet blijft broos. De toegezegde lastenverlichting voor bedrijven gaat niet door. De accijnspijn blijft schadelijk voor de (grens)economie.

Tegenover de hogere WW-premies volgend jaar biedt het kabinet dit jaar gelukkig een eenmalige compensatie. De bouw- en woningmarkt krijgt een aantal impulsen (vrijstelling schenkingen, energiebesparingsmaatregelen voor bestaande huizen en meer investeringsruimte voor woningcorporaties). Negatief is dat de ‘éénmalige crisisbelasting’ wéér dreigt te worden opgelegd. Dat is slecht voor ons ondernemings- en vestigingsklimaat. De koers van lastenverzwaringen en nivellering moet worden verlaten om economische groei weer kansen te bieden.

Knelpunt in de financiering van de economie

Het grote knelpunt van de financiering van de economie wordt stap voor stap aangepakt. Pensioenfondsen kunnen hypotheekleningen overnemen van banken, waardoor meer ruimte ontstaat voor kredietverlening. Deze doorbraak is goed voor bedrijven, net als het MKB-fonds van de institutionele beleggers. Het garantiepercentage voor leningen via de BMKB gaat omhoog en er komt meer geld op tafel voor microfinanciering. De tijd zal snel leren of deze verruimingen voldoende zijn. Het kan en mag niet zo zijn dat financiering van bedrijven een groeiblokkade gaat vormen in een economie met zoveel vermogen als de Nederlandse economie.

Bezuinigingen

Het kabinet wil voorgenomen bezuinigingen (per 2015) op de zelfstandigenaftrek voor kleine ondernemers verzachten, maar VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland willen de aftrek helemaal intact houden. Het is onbegrijpelijk dat de politiek zo lichtzinnig omspringt met ondernemerschap.

De gezamenlijke ondernemingsorganisaties begrijpen dat het kabinet de financiële positie van Nederland moet beschermen. Aan hogere rente heeft niemand wat, bedrijf, burger noch overheid. Een belangrijk deel van het ‘zes miljard pakket’ wil het kabinet binnenhalen via het niet langer fiscaal ondersteunen van het wegzetten van ontslaggelden in Stamrecht BV’s en het vervroegd betalen van belasting daarover. Dit schaadt de economie niet.

Ook de bezuinigingen van het kabinet op de eigen overheidsorganisatie zijn op hun plaats. Daar moet het kabinet de komende jaren mee doorgaan.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!