Ondernemers blij met nieuwe kans bedrijveninvesteringszone

  • Regionale ontwikkeling

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) donderdagavond kort voor het reces van de Tweede Kamer is aangenomen.

Ondernemers blij met nieuwe kans bedrijveninvesteringszone

Bij ondernemers is immers behoefte om een BIZ te kunnen oprichten. Er kwamen 112 projecten tijdens de Experimentenwet BIZ tot stand, hetgeen de behoefte van de wet aantoonde, aldus de ondernemingsorganisaties.

Behandeling Eerste Kamer

Ondernemers en gemeenten kunnen sinds 1 januari 2012 geen nieuwe bedrijveninvesteringszone oprichten. Maar de eerste nieuwe BIZ-projecten kunnen vanaf 1 januari 2015 weer worden opgericht, mits de Eerste Kamer dit onderwerp na de zomer in behandeling neemt. VNO-NCW en MKB-Nederland dringen hierop aan.

Draagvlakmeting

In de wetsbehandeling zijn enkele amendementen aangenomen. Gedurende de looptijd van een BIZ moet het mogelijk zijn om een nieuwe draagvlakmeting uit te voeren. Dat kan al als 20 procent van de bijdrageplichtigen dit wenst. Daarmee is de drempel verlaagd. Indien een BIZ niet loopt, moet het mogelijk zijn deze tijdens de looptijd in te trekken. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland was het echter verstandiger geweest om de 30 procent, conform de Experimentenwet, juist te verhogen.Ten eerste omdat ondernemers zich al, tijdens de uitgebreide draagvlakmeting bij de totstandkoming van de BIZ, uitgebreid hebben kunnen laten informeren en uitspreken. En het brengt, ten tweede, onzekerheid met zich mee als het gaat om het doen van investeringen.Voortijdig beëindigen kan (financiële) gevolgen hebben voor zowel ondernemers als gemeenten, waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij wijzen op lopende contracten die door BIZ-verenigingen of -stichtingen zijn afgesloten.

Afspraken gemeenten

VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich vinden in het door de Tweede Kamer aangenomen amendement, dat de gemeenteraad en de BIZ-vereniging of -stichting eerst schriftelijke afspraken moeten maken over het minimale niveau van dienstverlening van de gemeente voor de periode waarvoor de BIZ-bijdrage wordt ingesteld of verlengd. Hiermee moet worden voorkomen dat ondernemers voorzieningen gaan uitvoeren die eigenlijk tot het takenpakket van gemeenten behoren. De ondernemingsorganisaties, die altijd hebben gehamerd op duidelijkheid hierover, zijn tevreden met dit amendement.

Wat is een BIZ (bedrijveninvesteringszone)?

De BIZ is een ondernemersfonds, waarmee ondernemers binnen een bepaald gebied gezamenlijk zaken als bewegwijzering, groenvoorziening, verlichting en veiligheid kunnen financieren. De betreffende gemeente moet met het plan instemmen, zodat er een heffing kan worden ingesteld voor alle ondernemers in het gebied.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!