Ondernemers: 'Blij met politieke bijval terugdringen werkgeverslasten'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de politieke bijval groeit voor het terugdringen van werkgeverslasten bij ziekte. Deze lasten zijn op dit moment nog een rem op het aannemen van personeel en het groeien van een onderneming.

Ondernemers: 'Blij met politieke bijval terugdringen werkgeverslasten'

De ondernemersorganisaties vinden het voorstel van het CDA om loondoorbetaling te verkorten naar acht weken interessant. Wel wijzen MKB-Nederland en VNO-NCW erop dat dit zo moet worden ingericht dat dit niet tot meer verzuim leidt of stijging van de collectieve lasten.

De ondernemersorganisaties zijn positief over het voorstel van CDA-fractieleider Sybrand Buma en Tweede Kamerlid Pieter Heerma. Zij zien in dat de last van loondoorbetaling flink verminderd moet worden, net zoals de hinder van de re-integratie inspanningen die werkgevers moeten verrichten. Als deze lasten lager worden, kunnen werkgevers weer makkelijker personeel aannemen en daarmee groeien. Wel is nadere uitwerking van het plan nodig om de lagere kosten en verminderde re-integratielast ook daadwerkelijk te realiseren, aldus de ondernemersorganisaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!