Ondernemers helpen onderwijs innoveren tijdens Diamant Top

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Diamant van Midden-Nederland

De Diamant van Midden-Nederland bundelt de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden. De naam verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe.

Ondernemers helpen onderwijs innoveren tijdens Diamant Top

Een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te werken, te wonen, te leren en te recreëren. De Diamant is opgericht om de regionale economie te versterken. En dat begint als onderwijs en arbeidsmarkt nauwer met elkaar gaan samenwerken.

Ondernemers geven wel eens aan dat de opleidingen te breed zijn. Het is voor onderwijsinstellingen lastig om te voldoen aan de actuele vraag naar specialismen vanuit het bedrijfsleven. Specialiseren is daarom voorbehouden aan het bedrijfsleven zelf. Dick ter Wee, directeur van ROC Landstede in Harderwijk vindt dit niet terecht. “Wij leiden breed maatschappelijk op. Maar het is niet zo dat we geen specialisten meer opleiden. We hebben vaak overleg en werken samen met bedrijven om te achterhalen welke specialisme nu belangrijk is. Dat geldt voor de techniek, voor de beveiligingssector, voor de zorg enzovoorts. Onze scholieren leren door middel van stages of werk-leerroutes het vak expliciet bij de werkgevers.”

Het onderwijs helpt ook ondernemers

Aukje Broersma is directeur Ondernemen, Onderwijskunde & ICT van hogeschool Windesheim in Zwolle. “Als hbo-instelling  proberen we met onze studenten ondernemers te helpen met onderzoek en uitkomsten in kaart te brengen. Ons domein Techniek bijvoorbeeld heeft samen met ‘Bouwkunde, Mobiliteit en Bedrijfskunde’ onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van de Hanzelijn. Onlangs hebben we het expertisecentrum ‘Greenpack’ opgericht, een innovatieknooppunt op het gebied van kunststoffen, recycling, en 3d printen. En bij het domein ‘Business, Media en Recht’ hebben we een onderzoek verricht voor Nederlandse bedrijven die zich in Duitsland willen vestigen.”

Inspelen op de toekomstige veranderingen

“Het onderwijs bevindt zich aan de vooravond van grote veranderingen,” meent Piet Mosterd, directeur van AWL Techniek in Harderwijk. “De student die vandaag binnenkomt, moet over vier jaar worden afgeleverd op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat een school vier of vijf jaar vooruit moet denken. En dat vermogen is nog niet goed ontwikkeld.” Landstede is daarmee eens. “Het leerplan van een school moet flexibeler, zodat het onderwijs constant kan inspelen op de vragen van het bedrijfsleven. Op deze manier verbetert ook het onderwijsprogramma. Bestaande voorbeelden hiervan in de regio zijn de Techniek Academie en de Care Academy. Deze initiatieven zijn in samenwerking tussen werkgevers en onderwijsinstellingen tot stand gekomen.”

Samenwerkingvoorbeeld voor robotica

Zo heeft AWL Techniek met Windesheim een specialisatiestudie Machinebouw opgezet. De studenten leren daar engineering doelgericht toepassen, product data management is er een onderdeel van. Dat kun je alleen in de beroepspraktijk leren. Bovendien hoort robotisering bij de moderne machinebouw. In heel Nederland komen opleidingen voor robotica echter niet voor. Wij zijn nu bij AWL bezig om een fieldlab, oftewel een proeftuin, in te richten op roboticagebied.  Want het is toch heel bijzonder dat wij nauwelijks roboticaspecialisten in eigen land kunnen vinden. Dit fieldlab wordt een van de eerste initiatieven van het kennisplatform van De Diamant.”

Krachtige innoverende bedrijven nodig

Een  van de actiepunten van De Diamant van Midden – Nederland is regionale bedrijfsinnovatie en de samenhang met onderwijs en de arbeidsmarkt. Een sterke regio heeft krachtig innoverende bedrijven nodig. Samen met beroepsonderwijs dat opleidingen en programma’s zo goed als mogelijk op maat aanbiedt. “Dit onderwerp staat dan ook constant op de agenda van De Diamant,” is de overtuiging van Dick ter Wee.

Diamant Top

De Diamant van Midden Nederland is een jaar geleden opgericht. Op 9 oktober aanstaande vindt de eerste Diamant Top plaats in Heerde. Alle ondernemers uit de regio zijn welkom. Innovatieve ondernemers,  deelnemende gemeenten, onderwijs instellingen en bedrijvenkringen laten met trots zien wat De Diamant van Midden-Nederland kan betekenen voor en door ondernemers. Er is een onderhoudend programma van 15.00 tot 19.00 uur met een beursvloer, informatie over innovatie, groen ondernemen, projecten en activiteiten van De Diamant. Gastspreker Randall van Poelvoorde van Robots.nu bespreekt in hoeverre deze regio klaar is voor de toekomst. Inspirerend, positief en praktisch houdt hij ondernemers uit alle branches een spiegel voor. Locatie: De Heerd, Van Meurslaan 3, Heerde. Geinteresseerd? Graag aanmelden via: www.dediamantvanmiddennederland.nl/top

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!