Ondernemers kiezen weer mkb-vriendelijkste gemeente

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Recron

MKB-Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. De vragenlijst voor de verkiezing van 2013 is nog tot 1 mei in te vullen.

Ondernemers kiezen weer mkb-vriendelijkste gemeente

Gemeenten die een kans willen maken op de titel MKB-vriendelijkste gemeente, zullen aantoonbaar werk moeten maken van het terugdringen van de regeldruk. Ook de omvang en transparantie van de lokale belastingen en heffingen zijn onderwerp van deze tweejaarlijkse verkiezing van MKB-Nederland, die gaat om de mening van de ondernemer.

 De prijs dient als oproep aan lokale overheden om zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. In de voorgaande jaren heeft de uitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers tot stand.

Met het voortduren van de economische crisis zijn bedrijven al het vet op de botten kwijt, zeker in de bouw en daaraan gerelateerde branches en in sectoren die op consumenten zijn gericht zoals de detailhandel en horeca. Gemeenten moeten daar oog voor hebben en ondernemers tegemoet komen. Het kan niet zo zijn dat hun belastingen, heffingen en leges worden verhoogd om gaten in de begroting te dekken. Ook een teveel aan regelgeving en administratieve lasten belemmeren het ondernemerschap.

De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente onderscheidt zich van andere, omdat deze niet wordt bepaald door onderzoek vanachter een bureau, maar door de mening van de ondernemer. De verkiezing zal duidelijk maken of lokale overheden de daad bij het woord voegen. MKB-Nederland zal de resultaten van de verkiezing inzetten in de lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

De vragenlijst voor de verkiezing van 2013 is nog tot 1 mei in te vullen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!