Ondernemers kritisch over begrotingsakkoord

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB-Nederland

Het begrotingsakkoord is weliswaar een verbetering ten opzichte van Prinsjesdag, maar MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland zijn desondanks kritisch.

Ondernemers kritisch over begrotingsakkoord

De overheid heft nog altijd te veel belasting bij ondernemers en burgers. Sinds 2008 is ons nationaal inkomen niet meer gegroeid, maar zijn de overheidsuitgaven met tientallen miljarden euro’s gestegen. Dat is een fundamentele fout en slecht voor de economie, stellen de ondernemersorganisaties. ‘Den Haag’ snijdt ook in dit akkoord nog altijd onvoldoende in de uitgaven. Een kleinere overheid en lagere lasten moeten ruimte maken voor groei in de economie.

Stabiliteit

Positief is dat er nu een akkoord ligt dat kan zorgen voor politieke stabiliteit, en economisch herstel – waarvan de eerste tekenen nu zichtbaar zijn – kan ondersteunen, vinden MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.

Lastenverzwaring

Het nu bereikte akkoord bevat nog steeds accijnsverhogingen en ook een lastenverzwaring voor de autobranche. De éénmalige crisisheffing voor hogere inkomens wordt tegen de afspraak in voortgezet. Er komt een belastingverhoging voor ondernemers die voor eigen rekening ondernemen. Dat raakt allemaal hard werkende mensen die veel geld voor Nederland kunnen verdienen, stellen de ondernemersorganisaties.

Pluspunten

Er staan ook pluspunten tegenover. De lastenverzwaring voor zelfstandigen wordt teruggedraaid. Er komt een belastingverlaging in box 2. De inkomensnivellering wordt teruggedraaid (goed voor de detailhandel). Arbeid wordt goedkoper. De lage BTW op woningonderhoud blijft, wat de bouwsector goed kan gebruiken. Het topsectorenbeleid blijft gehandhaafd. Ook extra geld voor onderwijs kan – mits goed besteed – de economie versterken.

Sociaal akkoord

Het sociaal akkoord is op een aanvaardbare manier intact gebleven, al is de opgave om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen aanzienlijk verzwaard, constateren de ondernemersorganisaties. Ook het Energieakkoord blijft gehandhaafd.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!