Ondernemers optimistisch over kansen Nederland

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Oost NV

De Nederlandse economie kan door het benutten en vergroten van zijn bestaande sterktes bij uitstek profiteren van de enorme perspectieven die de economische ontwikkelingen in Azië en Zuid-Amerika bieden.

Ondernemers optimistisch over kansen Nederland

Duurzame groei en volledige werkgelegenheid zijn binnen handbereik. Bezuinigingen en hervormingen moeten niet ‘deprimerend’ zijn, maar juist voor extra groei en nieuwe kansen zorgen. Dat is de kern van ‘Optimistisch’, de meerjarenvisie van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Hun gedachten en plannen om de plaats van Nederland in de economische wereldtop te versterken, moeten een rol spelen in de aanloop naar de verkiezingen en in de kabinetsformatie.

Groei en bloei van ondernemerschap is het kloppend hart van de economie. Een eerste voorwaarde voor een succesvol economisch Nederland is een stimulerend klimaat voor ondernemerschap. Van de 800.000 ondernemingen in dit land heeft 98 procent minder dan 50 mensen in dienst. ‘Think small first’ moet leidraad zijn in het economisch beleid.

Om meer, duurzame groei te krijgen moeten bestaande sterke punten van Nederland worden uitgebreid en versterkt. Dan gaat het om clusters als chemie, water en voedsel. Om te profiteren van de sterke groei van de wereldhandel moeten de havens en Schiphol ‘state of the art’ worden gehouden. Bedrijven uit andere werelddelen moeten hun Europese hoofdkantoren hier vestigen. Nederland als ‘Gateway tot Europe’. Twee kerncentrales maken onze economie onafhankelijk van onzekere energieleveranciers en dragen bij aan een schoner milieu. Dit alles moet vanuit een sterk ministerie van Economische Zaken worden ondersteund.

De overheid heeft door de crisis een groot financieel probleem. Dat moet niet worden opgelost door ‘deprimerende bezuinigingen’, zoals in Den Haag veelal rondwaren. De klassieke ‘Haagse reflex’ van ‘linkse’ bezuinigingen als afschaffing van de hypotheekrenteaftrek of ‘rechtse’ als verlaging van uitkeringen en ambtenarensalarissen kan achterwege blijven. Lastenverzwaringen zijn taboe, want die maken de economie kapot.

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland doen voorstellen die naar hun overtuiging de groei van de economie extra bevorderen. Ze pleiten voor een drastische aanpak van ‘hinder en overlast’, die verlammend werken op ondernemerschap. De bestuurlijke- en uitvoeringsdrukte en regel- en wetgevingsdrukte moet zeer fors worden verminderd. De overheid moet kleiner en kwalitatief beter.

Nederland haalt niet het beste uit zichzelf. Er is veel winst te behalen door beter te gaan presteren op terreinen als onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en arbeidsmarkt. De invoering van een vlaktaks maakt ondernemen en (harder) werken lonender.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!