Ondernemers Stedendriehoek pleiten voor innovatief regionaal bestuursmodel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Midden Nederland

‘Buiten eigen kaders denken’ voorwaarde voor succesvolle uitvoering van grote projecten Het Ondernemersplatform Stedendriehoek (OPS) – het samenwerkingsverband van werkgevers in de Stedendriehoek – organiseert op 1 maart een opvallend verkiezingsontbijt.

Ondernemers Stedendriehoek pleiten voor innovatief regionaal bestuursmodel

Lijsttrekkers, bestuurders, ondernemers én kunstenaars uit de Stedendriehoek treffen elkaar aan de ontbijttafel om de verkiezingsprogramma’s van de zeven Stedendriehoekgemeenten met elkaar te bespreken. Het centrale thema is ‘ondernemend besturen’.

‘Ondernemend besturen’ als hefboom voor regionale economie
Het zijn turbulente tijden die vragen om een samenleving die in staat is snel in te spelen op veranderingen. “Om onze huidige welvaart te behouden, om het welzijn van werknemers te waarborgen, is een daadkrachtig en resultaatgericht bestuursmodel noodzakelijk. De regels en vooral de uitvoering daarvan staan vernieuwing en innovatie vaak in de weg”, aldus Dries Crama, voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek en het Ondernemersplatform Stedendriehoek. “Wij zijn voor één breed bestuursmodel van overheden en andere regionale partijen. Eén coalitie die de (inter)nationale concurrentie om bedrijven, bewoners en bezoekers aankan en waarin de regio opnieuw invulling geeft aan het ondernemend besturen waartoe koning koopman Willem I de aanzet heeft gegeven”.

“De huidige tijd vraagt hier ook om”, vult Henk Scharp, vice-voorzitter van het OPS aan. “Wat we nodig hebben is een slagvaardig samenwerkingsverband dat werkt volgens bedrijfsmatige principes binnen de kaders die overheden en andere regionale partijen hebben gesteld. En over die bedrijfsmatige principes binnen overheidsprojecten gaan we graag op 1 maart met de lijsttrekkers uit alle 7 Stedendriehoekgemeenten in gesprek.” De Stedendriehoek is nuchter en zakelijk genoeg om deze discussie met elkaar te kunnen voeren, aldus beide heren. Het OPS ziet als toekomstbeeld dat wethouders een regionaal uitvoeringsmandaat krijgen voor publiekprivate projecten die de gemeentegrens overstijgen.

Ondernemers en kunstenaars inspireren lijsttrekkers
Om te zoeken naar vernieuwende aanpak voor maatschappelijke problemen en onderwerpen is een ondernemende en creatieve houding essentieel. Daarom heeft het OPS de samenwerking met de creatieve sector opgezocht. Zij zijn als geen ander in staat om vanaf een afstand te kijken en buiten de bestaande kaders te denken. “Creativiteit en ondernemerschap hebben veel raakvlakken. Beide ingrediënten zijn noodzakelijk voor een nieuwe visie op regionaal besturen in de Stedendriehoek”, zegt Mieke Conijn van het Kunstenlab in Deventer.
Tijdens het verkiezingsontbijt, dat op maandagmorgen 1 maart plaatsvindt in het Havenkwartier in Deventer, zullen kunstenaars en ondernemers met de lijsttrekkers in gesprek gaan. Het verkiezingsontbijt belooft dus, ondanks het vroege tijstip, heel wat nieuwe en creatieve inzichten op te leveren. Meeontbijten kan nog, ondernemers, kunstenaars en belangstellenden uit de regio Stedendriehoek kunnen zich opgeven via hagen@vno-ncwmidden.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de regiomanager van VNO-NCW Stedendriehoek, Christian Lorist, 055 5222606, lorist@vno-ncwmidden.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!