Ondernemers Zeeland optimistischer

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Kamer van Koophandel

Ondernemers in Zeeland zien de nabije toekomst iets rooskleuriger in dan hun collega’s elders in Nederland.

Ondernemers Zeeland optimistischer

Ze verwachten meer omzet en meer export. Voor wat betreft winstgevendheid, investeringen en werkgelegenheid zijn ze echter minder optimistisch. Ook de bouwsector zit nog altijd in zwaar weer. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête van de Kamer van Koophandel, samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, CBS en EIB.

Hoewel het optimisme van de Zeeuwse ondernemers een opsteker is, is volgens de Kamer van Koophandel van een krachtig herstel nog altijd geen sprake. Er zijn nog altijd te veel factoren die een krachtig herstel in de weg zitten. Denk bijvoorbeeld aan de financiële crisis in enkele Zuid-Europese landen, de bezuinigingsgolf van de overheid, maar ook de economische groeivertraging van landen als de Verenigde Staten en China. Bovendien blijft de bouw een zorgenkindje. En deze malaise werkt door naar andere bedrijven. De Kamer van Koophandel vindt dan ook dat stimulering van deze sector door de overheid noodzakelijk blijft. De verlaging van het BTW-tarief op arbeidskosten voor renovaties en
verbouwingen is hiervan een goed voorbeeld.


Zeeland profiteert van seizoenseffect en export
Relatief veel Zeeuwse ondernemers verwachten een stijging van de omzet en van de export. De Zeeuwse bedrijven, en dan met name uit de industrie en vervoerssector, doen het dan ook vooral goed op de buitenlandse markt. Naast een krachtige export zorgt ook het toeristenseizoen voor een positieve stemming. Op veel andere indicatoren blijft Zeeland echter achter. Met name de winstgevendheid stelt teleur. Slechts een op de tien bedrijven is er in geslaagd om de winstgevendheid in het tweede kwartaal te verbeteren. Landelijk is dat een op de vijf. Ook is de orderpositie niet verbeterd. Al met al is duidelijk dat in Zeeland sprake is van een broos herstel, waarbij de vooruitzichten allerminst helder zijn.


Bouwsector nog altijd in zwaar weer
Waar industrie, vervoer en horeca in Zeeland relatief goed draaien, zit de bouwsector nog altijd in zwaar weer. Slechts een op de tien bouwbedrijven in Zeeland verwacht een toename van de omzet. De helft van de bedrijven verwacht minder orders, minder winst en minder te zullen investeren. Opvallend is dat de bouwsector juist in Zeeland extra hard getroffen wordt. Volgens de KvK zijn er relatief weinig grote bouwbedrijven in Zeeland, waardoor grote projecten wellicht buiten de regio worden aanbesteed. De problemen in de bouw werken door naar andere gerelateerde bedrijven (bijv. architecten, notarissen,
meubelbedrijven, bouwmaterialen/-metaalindustrie, transport).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!