Ondernemers zien lichtpuntjes voor de tweede helft 2013

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Er zijn nog geen signalen van krachtig economisch herstel, maar ondernemers zijn over het algemeen minder negatief dan in voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland.

Ondernemers zien lichtpuntjes voor de tweede helft 2013

De uitkomsten zijn in lijn met het beeld dat de voorgaande kwartalen weliswaar krimp kenden, maar dat deze afnam. Dit geeft volgens VNO-NCW en MKB-Nederland wel hoop dat we uit de krimp gaan komen. Daarmee kan de Nederlandse economie mogelijk aansluiting vinden bij de opleving in de eurozone. Die groei zal van de export moeten komen.

Positief over export

Waar het gaat om de belangrijkste indicatoren, zijn de bedrijven in het derde kwartaal negatiever over de omzet dan in het tweede kwartaal. Maar dat is in het derde kwartaal gezien het seizoenseffect niet ongebruikelijk. Een zesde van de bedrijven denkt dat de omzet stijgt, een kwart verwacht een daling. Dat is licht positiever dan een jaar geleden. De verwachting voor de omzet uit export is flink positiever dan de omzetverwachting voor de binnenlandse markt. Dat bevestigt dat de problemen van de Nederlandse economie van binnenlandse aard zijn.

Investeringen

Zes op de tien bedrijven zag geen verandering van de winstgevendheid. Dat is per saldo een negatieve uitkomst, maar flink minder negatief dan in het eerste kwartaal waarin 40 procent van de bedrijven de winstgevendheid zag afnemen tegen 7 procent van de bedrijven die meer winst maakten. De verwachting voor de investeringen is hetzelfde als in het eerste kwartaal: een op de drie bedrijven verwacht dit jaar minder te investeren dan volgend jaar.

Personeelsbezetting

Bij tweederde van de bedrijven bleef de personeelsbezetting ongewijzigd. Eén op de tien bedrijven trok het afgelopen kwartaal meer mensen aan, maar bij een kwart van de bedrijven heeft men afscheid moeten nemen van personeel. Voor volgend kwartaal zijn de ondernemers licht positiever, maar per saldo nog negatief. Dat is in lijn met de verwachtingen van het CPB, die een toename van de werkloosheid verwacht voor 2013.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!