Ondernemersorganisaties: 'Kabinet moet naar Brussel'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat het kabinet in Brussel moet uitleggen dat het terugdringen van het overheidskort in een rustiger tempo moet.

Ondernemersorganisaties: 'Kabinet moet naar Brussel'

Zij vinden dat de Nederlandse overheidsfinanciën op orde moeten zijn en er stevig moet worden hervormd. Maar de ondernemersorganisaties vinden ook dat de economie weer op gang moet komen. Door wéér nieuwe belastingverhogingen dreigt het omgekeerde, zeggen zij in reactie op de voorspellingen van De Nederlandsche Bank. DNB vreest dat er volgend jaar 6 tot 8 miljard euro bezuinigd moet worden om de begrotingsafspraken te halen.

Hernieuwde afweging

'Brussel' kan volgens MKB-Nederland en VNO-NCW bij een hernieuwde afweging een aantal zaken betrekken. Zoals de slechte situatie van de Nederlandse economie, door een historisch laag consumentenvertrouwen. Nieuwe lastenverzwaringen maken dat alleen nog maar erger.

En er zijn zoals Brussel en de kredietbeoordelaars nadrukkelijk vragen hervormingen op til, of die worden al uitgevoerd, zoals de modernisering van het ontslagrecht, de ww, het aflossen van hypotheekschulden en een hogere pensioenleeftijd. Ook is er heel veel pensioengeld gespaard, met een enorme toekomstige belastingclaim van de overheid.

Niet nog hogere belastingen

Als Brussel een rustiger landing toch blijft blokkeren, dan mag het kabinet niet opnieuw grijpen naar lastenverzwaringen. Nog hogere belastingen (al snel gaat de helft van wat iemand verdient naar de Staat) betekent dat de werkende Nederlander opnieuw de rekening krijgt gepresenteerd. Ook loopt het consumentenvertrouwen wéér zware klappen op.

Snijden in overheidsuitgaven

De ondernemers vinden dat de overheid dan in de eigen uitgaven moet snijden. De werkgeverslasten en koopkracht moeten buiten schot blijven. Bezuinigingen mogen ook het sociaal akkoord niet raken. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het mogelijk zijn om in de honderden miljarden aan overheidsuitgaven, die dan nog resten, voldoende geld te vinden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!