Ondernemerspleinen

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: KvK

Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren, introduceert het kabinet het ondernemersplein.

Ondernemerspleinen

Dit is een samenvoeging van de Kamers van Koophandel (KvK) en innovatiecentrum Syntens. Bij de ondernemerspleinen kunnen bedrijven terecht voor al hun overheidszaken, zoals advies, vergunningen en subsidies.

Bundeling van dienstverlening
De Kamers van Koophandel en Syntens beginnen in 2012 met de realisatie van de ondernemerspleinen. Zij gaan nauw samenwerken met AgentschapNL.

De dienstenpakketten worden medio 2012 zoveel mogelijk samengevoegd. Vanaf 1 januari 2014 is het ondernemersplein waarschijnlijk volledig operationeel. Daarvoor moet eerst nog een  wetsvoorstel ingaan.

Doelen en taken ondernemerspleinen
Doelen van de ondernemerspleinen zijn: een betere dienstverlening, minder bureaucratie, tijdwinst en minder kosten voor ondernemers. Daarnaast kan de overheid makkelijker in contact komen met ondernemers.

Het takenpakket van de nieuwe organisatie moet volgens het kabinet een duidelijke focus krijgen. De wensen van ondernemers zijn hierbij leidend. Daarnaast komt er een heldere taakverdeling tussen de overheid (publiek) en het bedrijfsleven (privaat). Een ander uitgangspunt is dat het ondernemersplein geen lobbyorganisatie wordt.

1 pakket met diensten
Alle overheidsdiensten voor ondernemers komen straks geordend bij elkaar te staan. In eerste instantie bieden de ondernemerspleinen alleen informatie en diensten die de KvK’s, Syntens en AgentschapNL nu ook al bieden. Denk aan:

voorlichting en advies over starten en groeien, internationaal zakendoen en innovatie;
subsidies aanvragen;
BTW-nummers aanvragen;
inschrijving in het handelsregister.
Verder komt er speciale aandacht voor het stimuleren van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Dit past in het bedrijfslevenbeleid van het kabinet.

24 uur per dag digitaal beschikbaar
Om ervoor te zorgen dat bedrijven 24 uur per dag bij de pleinen terecht kunnen, komt er een nieuwe digitale portal. Ondernemers kunnen dan zelf bepalen wanneer zij informatie opzoeken of een vergunning aanvragen. In de loop van 2012 zal een eerste gezamenlijke digitale portal operationeel zijn.. Daarna wordt het portal verder uitgebouwd tot het digitale ondernemersplein.

Verplichte heffing Kamer van Koophandel afgeschaft
De verplichte heffing van de KvK’s wordt in 2013 afgeschaft. De nieuwe ondernemerspleinen worden op een andere manier gefinancierd. Dit gebeurt voor een belangrijk deel uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). 

Ondernemers en andere rechtspersonen hoeven straks geen jaarlijkse kosten meer te betalen om ingeschreven te staan in het handelsregister. In dit register staan meer dan 2 miljoen bedrijven, verenigingen en stichtingen ingeschreven. De afschaffing scheelt het bedrijfsleven meer dan €12 miljoen aan administratieve lasten per jaar.

Vervuiling van het handelsregister
Het kabinet kijkt naar mogelijkheden om te voorkomen dat het handelsregister straks vervuild raakt met ondernemingen die niet voldoen aan de eisen. Bijvoorbeeld door niet-actieve ondernemers en rechtspersonen uit te schrijven.

 

Meer informatie over KvK Inlichtingen Handelsregister:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!