Ondernemersvriendelijk aanbesteden in regio Zwolle

In de regio Zwolle is tijdens het congres De Nieuwe Hanze het actieplan Ondernemersvriendelijk Aanbesteden door betrokken partijen ondertekend. Doel is om de aanbestedingen in de regio ondernemersvriendelijker te maken en regionale ondernemers hier meer van te laten profiteren.

Ondernemersvriendelijk aanbesteden in regio Zwolle

Zestien gemeenten, Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland/Regio Zwolle en Kamer van Koophandel Oost Nederland hebben hun handtekening gezet onder dit actieplan

Overheden en publieke partijen kopen voor vele miljarden in bij ondernemers. Gemeenten brengen bijvoorbeeld per jaar zo’n € 17 miljard in aanbestedingen naar de markt. Dit is € 1.000,-per inwoner/per jaar. Voor de Regio Zwolle is dit dus ca. € 585.000.000,- per jaar. Hiermee zijn de lokale overheden en andere publieke partijen een belangrijke economische factor.

Namens de zestien gemeenten gaf wethouder René de Heer van de gemeente Zwolle aan blij te zijn met deze concrete vorm van samenwerking. “Ondernemers hebben nu nog zestien verschillende mappen, voor ieder gemeente één, omdat bij aanbestedingen de eisen per gemeente verschillen. We willen door afstemming het voor bedrijven eenvoudiger maken. Het zou ideaal zijn wanneer over enige tijd ondernemers in de zestien regiogemeenten maar één aanbestedingsmap nodig hebben”, aldus René de Heer.

Namens het bedrijfsleven sprak Hans Siep, regiovoorzitter van Bouwend Nederland, de hoop uit dat in de toekomst, door lokale bedrijven een eerlijke kans te geven, een groter deel van de 585 miljoen die jaarlijks door de zestien gemeenten wordt uitgegeven in de regio kan worden besteed.

Op initiatief van MKB-Nederland/Regio Zwolle, VNO-NCW IJsseldelta/NO-Overijssel, Bouwend Nederland Regio Oost en de Kamer van Koophandel Oost Nederland zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten in de regio Zwolle. Dit heeft geleid tot een actieplan. Kern van dit actieplan is: We doen het samen: bedrijfsleven en overheid. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan elkaar steeds meer opzoeken en met elkaar in gesprek.

Samen willen de partijen investeren in nieuwe samenwerkingsvormen en innovatieve aanbestedingsprocedures. Zij zullen digitaal aanbesteden & inkopen vaker willen toepassen om zaken efficiënter te laten verlopen. Er zal meer aandacht zijn voor proportionele eisen en simpeler procedures zodat het regionale MKB betere kansen heeft. De partijen organiseren de komende tijd gezamenlijke Masterclasses en Informatiebijeenkomsten waarbij onder andere thema’s als Informatie uitwisseling, Duurzaamheid en Social Return On Investment een belangrijke rol spelen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!