Ondersteuning nodig voor energiebesparing

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het jammer dat in het deelakkoord van de VVD en de PvdA het fonds voor energiebesparing in gebouwen is geschrapt. De werkgeversorganisaties verwachten dat de formatiepartijen in het uiteindelijke regeerakkoord komen met een goed pakket voor energiebesparing in gebouwen. Dat is goed voor de energierekening en het milieu, en geeft bovendien de bouwsector de nodige impuls.

Ondersteuning nodig voor energiebesparing

MKB-Nederland geeft zelf het goede voorbeeld door in 21 MKB Green Deal projecten met verschillende organisaties oplossingen te bedenken en ontwikkelen voor energiebesparing op de werkvloer.

Bankkredieten


Het fonds maakte deel uit van het Lenteakkoord en was eerder voorgesteld door de werkgeversorganisaties en Natuur en Milieu. Met het fonds was 70 miljoen euro gemoeid. Het was de bedoeling dat institutionele beleggers geld beschikbaar zouden stellen voor het verlenen van bankkredieten voor investeringen in energiebesparing in gebouwen. Door een bijdrage van de overheid aan het fonds wordt het risico voor banken en beleggers kleiner en kunnen zij een lagere rente in rekening brengen.Na aflossing zouden de kredieten weer in het fonds worden gebruikt.

Energielabel


MKB-Nederland en VNO-NCW stellen dat er ook andere maatregelen nodig zijn om gebouwen te verduurzamen. Het kabinet zal moeten inzetten op het energielabel. Daarbij is een extra stimulans nodig voor gebouweigenaren om investeringen te doen die leiden tot een groener label. Dat maakt niet alleen energiebesparing aantrekkelijk, maar ook het decentraal opwekken van duurzame energie.

21 MKB Green Deal projecten


MKB-Nederland gaat met 20 verschillende intermediaire organisaties, zoals brancheorganisaties, gemeenten, provincies, bedrijventerreinen en lokale ondernemersplatformen, met 500 bedrijven 20 procent energie besparen op de werkvloer.

De diversiteit binnen de MKB Green Deal projecten en aanpakken is groot om zodoende voor elke mkb-er – van metaalbedrijven tot aan ‘de bakker op de hoek’ – oplossingen te bieden. Waar mogelijk gaan de organisaties zich naast de energiebesparing ook bezighouden met de implementatie van duurzame energieopwekking in het bedrijfsproces.
> www.mkb.nl/GreenDeal

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!