Ondertekening participatieverklaring sluitstuk van Zundertse pilot

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Zundert

Met de ondertekening van de participatieverklaring op woensdag 10 december 2014 in het gemeentehuis van Zundert, is officieel een einde gekomen aan de Zundertse pilot participatieverklaring.

Ondertekening participatieverklaring sluitstuk van Zundertse pilot

De gemeente Zundert en de Regio West-Brabant zijn tevreden met de wijze waarop de pilot de afgelopen maanden vorm en inhoud heeft gekregen en zien een goede basis voor de toekomstige aanpak van de integratieproblematiek in de regio.

Taalcursus

Als dank voor hun inzet ontvingen de arbeidsmigranten na ondertekening van de participatieverklaring een taalcursus Nederlands, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Regio West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant. Deze werd door de arbeidsmigranten enthousiast in ontvangst genomen. De taalcursus is éénmalig en alleen voor de arbeidsmigranten die gisteravond aanwezig waren. De pilot is door de arbeidsmigranten goed ontvangen: zij geven aan zich gehoord te voelen en zijn dankbaar voor de inspanningen van de gemeente Zundert en de Regio West-Brabant.

Wat vooraf ging

Aan de ondertekening ging een traject vooraf. Arbeidsmigranten ontvingen informatie in hun eigen taal over de normen en waarden in de Nederlandse samenleving en een boekje met daarin het antwoord op diverse vragen om ze wegwijs te maken in de gemeente Zundert. Aanvullend werden bijeenkomsten georganiseerd over de normen en waarden in de Nederlandse samenleving, waarbij ruime aandacht was voor oefeningen en praktische tips. Vooraf en na afloop van die bijeenkomsten vond een informatiemarkt plaats, waar diverse lokale maatschappelijke organisaties aanwezig waren om zich voor te stellen en arbeidsmigranten te voorzien van informatie.

Goede basis

Wethouder De Hoon-Veelenturf van de gemeente Zundert, in de regio bestuurlijk verantwoordelijk voor de pilot:"Met onze deelname aan de pilot hebben wij laten zien dat wij de integratie van arbeidsmigranten pro actief in goede banen willen leiden. Ik vind dat we de afgelopen maanden belangrijke stappen hebben gezet. Onze ervaringen vormen een goede basis voor de toekomstige aanpak en begeleiding van arbeidsmigranten, zodat zowel zij als onze inwoners daar de vruchten van kunnen plukken. Niet alleen was de samenwerking met de Regio West-Brabant onmisbaar, ook de bijdrage van alle maatschappelijke organisaties en individuen is van grote waarde geweest."

De Zundertse pilot startte op 18 december 2013 en is nu ten einde gekomen. In het voorjaar van 2015 vindt de afronding van de landelijke pilot plaats. Het is de verwachting dat Minister Asscher nog voor de zomer van 2015 met de resultaten komt.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!