Onderwijs als oplossing voor regionale tekorten op arbeidsmarkt

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Aventus

Krachtige samenwerking tussen UWV, gemeenten, werkveld en Aventus in regio Stedendriehoek wordt steeds effectiever. Met nu een gezamenlijk initiatief voor de zorg.

Onderwijs als oplossing voor regionale tekorten op arbeidsmarkt

De afgelopen jaren is er tussen de verschillende partijen een echte netwerkorganisatie ontstaan die steeds intensiever met elkaar is gaan samenwerken. Uitgangspunt voor allen is de gemeenschappelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het opleiden, begeleiden en aan werk helpen van (kwetsbare) jongeren en volwassenen. Ook het tekort aan arbeidskrachten in de regio staat op de gemeenschappelijke agenda. Want alleen samen kunnen effectievere en werkbare oplossingen voor de regio ontwikkeld worden.

Unieke oplossing voor tekort in de regio

De komende jaren blijft er in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe, net als in de rest van het land, een tekort bestaan aan verzorgenden IG (individuele gezondheidszorg) en verpleegkundigen. Als eerste in Nederland werken alle betrokken partijen (gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, UWV, regionale zorginstellingen, WGV Z&W en Aventus) samen om zoveel mogelijk mensen met een andere beroepsachtergrond richting deze (kans)beroepen op te leiden. De 10 zorginstellingen in de Stedendriehoek, waaronder Carinova, Atlant en Sutfene, participeren in dit traject. Gideon Alewijnse, voorzitter college van bestuur Aventus: “Deze unieke samenwerking is ontstaan tijdens een ontbijtsessie over het sociaal akkoord, waar wij als Aventus in overleg met zorgwerkgevers en overheid zochten naar maatwerk met een duurzaam karakter. Dit initiatief geeft energie aan de hele regio!”

Over het traject

Het traject begint met een tiendaagse opleiding basiszorg en een stage bij een deelnemende zorginstelling. Kandidaten die de opleiding basiszorg succesvol afronden, kunnen direct daarna aan de slag bij een zorginstelling. Zij volgen dan een BBL-traject Verzorgende IG (mbo niveau 3) of Verpleegkunde (mbo niveau 4) en krijgen een arbeidscontract bij de instelling. Het traject is bedoeld voor zij-instromers: volwassenen die graag aan de slag willen in de zorg en zich hiervoor willen laten omscholen. De belangstelling voor het traject is overweldigend: Donderdag 6 april was de aftrap van het scholingstraject met een wervingsbijeenkomst. Ruim 200 belangstellenden gingen op speeddate met de werkgevers om daarmee in aanmerking te komen voor één van de 55 beschikbare opleidingsplekken.

FactorWerk

Al jaren weten de betrokken instanties (overheid, werkveld en onderwijs) in de regio elkaar te vinden, sinds een jaar binnen de netwerkorganisatie FactorWerk. In moeilijke tijden zijn de banden steeds verder aangehaald. Nu de markt weer aantrekt, werpt deze samenwerking zijn vruchten af en willen de partijen de huidige uitdagingen in de regio, zoals het tekort aan arbeidskrachten in bijvoorbeeld de techniek, gezamenlijk oplossen. Ook andere projecten staan hoog op de gemeenschappelijke agenda: inburgering en werk voor statushouders, kwetsbare jongeren weer naar school en BBL-onderwijs voor volwassenen.

Meer informatie over Aventus Apeldoorn:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!