Onderwijs slaat handen ineen rondom begeleiding van leerlingen en studenten

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Scalda

Een goede begeleiding is cruciaal in het realiseren van passend onderwijs voor iedere leerling en student. Het Zeeuwse onderwijs wil de kennis en expertise die daarvoor nodig zijn behouden en waar mogelijk versterken.

Onderwijs slaat handen ineen rondom begeleiding van leerlingen en studenten

Of het nu gaat om bijvoorbeeld ambulante begeleiding, allerlei specialistische ondersteuning of om de professionalisering van docenten en andere medewerkers, de expertise is in Zeeland over een behoorlijk aantal organisaties verdeeld. De daling van de leerlingen- en studentenaantallen als gevolg van demografische krimp maakt het noodzakelijk de krachten te bundelen. Daarenboven kunnen organisaties wanneer zij samenwerken elkaar inhoudelijk versterken en zo de kwaliteit van de begeleiding verder verbeteren.

Samenwerkingsverbanden

De acht samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs, alsook de vier Zeeuwse mbo- en hbo-instellingen, laten van oktober tot december 2017 een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een gezamenlijke organisatie voor leerlingen- en studentenbegeleiding in Zeeland. Dat gebeurt onder de werktitel ‘Onderwijs Ondersteuning Zeeland.’ Het onderzoek wordt gefinancierd door de participanten gezamenlijk. Campus Zeeland heeft aangegeven bij een positief onderzoeksresultaat de verdere uitwerking, om te komen tot één nieuwe organisatie, te willen ondersteunen.

Bijeenkomst

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau BMC advies uit Amersfoort. Het proces wordt begeleid door een klankbordgroep waarin alle participanten vertegenwoordigd zijn. De aftrap van dit onderzoek is een belangrijk moment voor het Zeeuwse onderwijs. Ze vindt plaats tijdens een bijeenkomst in het voorprogramma van de Zeeuwse Onderwijsdag 2017, Hotel Van der Valk Middelburg, woensdag 11 oktober, 13.30 – 14.30 uur.

Meer informatie over Scalda:

Bekijk het complete profiel

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect maart 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.