Onderzoek kunststofketen voor afvalloze regio Eindhoven

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het RVO.nl-programma DuurzaamDoor lieten een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om in de regio zelf kunststofafval te verwerken tot nieuwe kunststofproducten.

Onderzoek kunststofketen voor afvalloze regio Eindhoven

5% restafval

Begin 2015 trokken DuurzaamDoor en de regio MRE samen op om het beeld van de ‘afvalloze regio’ verder uit te werken. De 21 gemeenten in deze regio hebben in 2012 een manifest getekend waarin staat dat ze in 2020 nog maar 5% restafval willen verbranden.

DuurzaamDoor is een kennisprogramma dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie helpt versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programmabureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Onderzoek kunststofketen

De MRE-gemeenten hebben nu onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de kunststofketen in de regio te sluiten waarbij al het kunststofafval in de regio zelf tot nieuwe kunststofproducten verwerkt wordt.

Bij ongeveer 20 Kton ingezameld plastic (of PMD) is het mogelijk om een sorteerbedrijf actief te krijgen in de regio. Zoveel plastic kan nu niet uit het huisvuil ingezameld worden in de regio. Bij de compounders en de gebruikers van kunststofgranulaat is ook geen interesse om regionaal gerecyclede kunststof te produceren. De vraag naar lokale kunststof is te klein en de olieprijzen wisselen te veel (olie is een grondstof voor kunststof).

Om de ambitie van 5% restafval te halen kunnen de gemeenten bijvoorbeeld wel het gebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal stimuleren en zo de hoeveelheid kunststofafval beperken.

Rapport

Het rapport is door de gemeenten aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Leefomgeving, het Afvalfonds en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

De gemeenten hopen dat deze organisaties in staat zijn om de industrie te stimuleren om wel een businesscase op te starten voor (regionale) hoogwaardige verwerking van hoogwaardige kunststof.

Meer informatie over Metropoolregio Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!