Onderzoek leerlingenaantallen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Zeeland

Platform Primair Onderwijs Zeeland krijgt subsidie voor onderzoek.

Onderzoek leerlingenaantallen

Het Platform Primair Onderwijs Zeeland (PPOZ) beschouwt de afname van het aantal leerlingen als een risico voor het waarborgen van de onderwijskwaliteit.

Het PPOZ wil een onderzoek laten uitvoeren dat ondermeer antwoord moet geven op:

•De huidige stand van zaken van leerlingenaantallen en de verdeling over de kernen
•Ontwikkelingen op korte en lange termijn zowel wat betreft de organisatie van het Zeeuwse onderwijs als de leerlingenaantallen
•De relatie tussen schoolgrootte en kwaliteit van onderwijs.
Ook is het de bedoeling scenario's te ontwikkelen die inzicht geven in complexe en strategische keuzes van onder meer bestuurlijke inrichting, kosten, denominatie, huisvesting, samenwerking en de rol van overheden.

Gedeputeerde Staten (GS) vinden dat het project bijdraagt aan het realiseren van het provinciaal onderwijsbeleid.
GS. willen een bijdrage leveren in de vorm van een subsidie van 17.850 euro.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!