Onderzoek naar elektrisch rijden

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

“De hype voorbij” is een term die het afgelopen jaar vaak is gevallen in het cluster Provincie Noord-Brabant, ATC, Enexis en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is samen geïnvesteerd in een onderzoek waarmee de strategische onderlegger voor de ontwikkeling van elektrisch rijden gevormd is.

Onderzoek naar elektrisch rijden

Deze strategische keuzes moeten leiden tot economische vooruitgang op lange termijn, ook als het geen hype meer is.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Roland Berger.

Om dit doel te bereiken is samenwerking met industrie noodzakelijk en dat lukt alleen als er voor hen ook een businesscase aan de horizon gloort.
Voor ondernemers kan de vraag momenteel te onvoorspelbaar zijn om een klip-en-klare investeringsafweging te maken, daarom heeft de BOM ingezet op ondersteuning in de strategievorming voor industrie én overheid.

Het rapport geeft meer inzicht in de laatste macro-economische ontwikkelingen en marktanalyses en geeft een beeld van wat er staat te gebeuren, zoals de verwachtte OEM EV-productie tot en met 2012. De resultaten kunnen goede input leveren voor de roadmapping van individuele ondernemers en samenwerkingsverbanden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!