Onderzoek naar ‘gratis’ energie uit afvalwater in Zwolle

  • Innovatie & MVO

Samen met het Waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle voert ingenieursbureau Tauw onderzoek uit naar de terugwinning van warmte uit afvalwater.

Onderzoek naar ‘gratis’ energie uit afvalwater in Zwolle

Met deze 'gratis' energie kunnen huishoudens naar verwachting 15 procent op hun energierekening besparen. Volgens planning worden de resultaten eind dit jaar gepresenteerd. 

“Dat er een wereld te winnen is, is nauwelijks de vraag”, vertelt Rada Sukkar van de afdeling Water van Tauw. “Warm water verliest een groot deel van zijn warmte in de transportroute via het riool. Met de energie die teruggewonnen wordt uit douche- en waswater kan een gemiddeld huishouden al de jaarlijkse kosten voor verlichting of de wasdroger besparen. Een installatie voor warmteterugwinning uit afvalwater kan daar voor een groot deel aan bijdragen.”

Temperatuurverloop
Het onderzoek moet vooral leiden tot praktische oplossingen. Zo worden analyses uitgevoerd naar het temperatuurverloop in de afvalwaterketen, van huis via het riool naar de zuiveringsinstallatie. Dit gebeurt in de rioolstelsels van de wijken Berkum en Dieze Oost én in de rioolwaterzuivering Hessenpoort in Zwolle van het Waterschap Groot Salland. Verder wordt onderzocht waar in de waterketen het terugwinnen van warmte het meeste effect heeft en welke technieken potentie hebben.
Ten slotte wordt ook het effect van het terugwinnen van energie op het functioneren van rioolzuiveringsinstallaties bestudeerd, omdat het resultaat van een biologische zuivering mede afhankelijk is van de temperatuur van het water. 

Energiebesparing
Warm water van huishoudens en bedrijven verliest een groot deel van zijn warmte in de afvoer en het riool. Zelfs de gedeeltelijke terugwinning van deze energie betekent al een enorme energiebesparing. Zo kan een gemiddeld huishouden van de energie die wordt teruggewonnen uit douche- en waswater de jaarlijkse kosten voor verlichting of de wasdroger besparen.
De initiatiefnemers verwachten dat met de resultaten van de studie de energieneutrale woning - de woning die per saldo geen energie verbruikt - een flinke stap dichterbij komt. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel, STOWA, RIONED en SenterNovem. Naar verwachting worden de resultaten eind 2010 gepresenteerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!