Onderzoek naar mogelijkheden voor Regiosprinter

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

De gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Barneveld en Apeldoorn en de Regio FoodValley hebben belang bij een goede regionale spoorverbinding vanwege de vele ontwikkelingen langs de corridor Amersfoort-Barneveld-Apeldoorn.

Onderzoek naar mogelijkheden voor Regiosprinter

Onderzoeksbureau RoyalHaskoning-DHV concludeert dat naar aanleiding van een expertmeeting met verschillende partijen die bij deze discussie zijn betrokken. De gemeenteraad van Barneveld bespreekt het ambitiedocument later dit jaar.

Historie

De gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Barneveld en Apeldoorn willen graag een stoptreinverbinding op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Op dit moment rijdt op deze lijn alleen de intercity; reizigers die bijvoorbeeld op Barneveld-Noord willen uitstappen, moeten doorrijden tot Amersfoort-Centraal en met de Valleilijn terugreizen naar Barneveld. Niet alleen voor de gemeente Barneveld is een stoptreinverbinding belangrijk. Ook Amersfoort en Apeldoorn hebben belang bij zo’n regionale spoorverbinding vanwege de ontwikkelingen ten oosten van Amersfoort en ten westen van Apeldoorn. Regio FoodValley – het samenwerkingsverband van acht gemeenten in de Vallei – steunt de ambitie van de vier gemeenten.

In 2012 werd de eerste stap gezet door de experts op het gebied van openbaar vervoer bijeen te brengen en te spreken over de mogelijkheden van een stoptreinverbinding op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. De belangrijkste conclusies waren:

  • De samenwerkende partijen hebben zich de afgelopen periode ingezet voor het opstellen van het ambitiedocument ‘Regiosprinter Amersfoort-Apeldoorn’;
  • De gemeente Barneveld zet zich daarnaast in voor een station op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn;
  • De ambities van de gemeente Barneveld en Regio FoodValley en de ontwikkelingen in Amersfoort, Nijkerk en Apeldoorn zijn zodanig dat een goede regionale (stop)treinverbinding gewenst is;
  • Er zijn verschillende (ontwikkel)scenario’s denkbaar om de realisering van de (stop)treinverbinding toch mogelijk te maken;
  • De provincie Gelderland ondersteunt de ambities van de samenwerkende partijen, ook al geeft de provincie op dit moment geen prioriteit aan deze verbinding.

Daarnaast wordt geconcludeerd dat door de realisering van een regionale (stop)treinverbinding de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbetert, het (middelbaar en hoger) onderwijs met een stoptreinverbinding beter wordt gefaciliteerd en Regio FoodValley en de Veluwe (met de toeristische en recreatieve sector) beter bereikbaar worden.

Een voorlopige oplossing zou een tijdelijke halte aan het hoofdspoor kunnen zijn. Met een aanpassing in de dienstregeling kan daardoor de verkeershinder op de A1 tijdens de aanpassing van Knooppunt Hoevelaken aanzienlijk worden verminderd.

Nader onderzoek

Om de haalbaarheid van een dergelijke spoorverbinding te onderzoeken, is het nodig om nader te onderzoeken:

  • welke aanzuigende werking een directe verbinding tussen Barneveld en Apeldoorn heeft voor de regio;
  • welke reizigerspotentie er is op deze verbinding (op basis van verkeersmodelstudie of huidige pendelrelaties) en in de toekomst mogelijk is;
  • welke mogelijkheden er zijn voor een tijdelijk station / stop op Barneveld-Noord.

Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld heeft de conclusies en aanbevelingen overgenomen. De gemeenteraad bespreekt het ambitiedocument in combinatie met de behandeling van het voorstel voor de Harselaartunnel, later dit jaar. Het college wil de komende periode nader onderzoek doen – samen met de andere partners – naar de mogelijkheden om een regionale spoorverbinding op de lijn Amersfoort-Apeldoorn te realiseren met verschillende halteplaatsen, waaronder op Barneveld-Noord.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!