Onderzoek naar Regionaal Innovatiecentrum Noord-Veluwe

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio Noord-Veluwe

De Diamant van Midden-Nederland, kortweg De Diamant, is de handelsnaam en het beeldmerk van samenwerkende overheden, ondernemingen en onderwijsinstituten (de drie ‘O’s) in de regio.

Onderzoek naar Regionaal Innovatiecentrum Noord-Veluwe

De Diamant wil werken aan behoud en versterken van de regio in al haar schitterende facetten; wonen, werken, leren, recreëren en innoveren. De Diamant doet dat door te verbinden, bundelen en promoten. Voor het verbinden en bundelen van de innovatieambitie is De Diamant gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een Regionaal Innovatiecentrum.

In september zijn verschillende partijen bij elkaar geweest om hun verwachtingen rond een innovatiecentrum uit te spreken. Vanuit de bedrijven werd benadrukt dat het initiatief innovatie op de Noord-Veluwe zichtbaar moet maken. Het liefst op een inspirerende plek met een centraal coördinatiepunt en boegbeeld. Er gebeurt veel in de regio maar dit alles staat nog onvoldoende op de kaart. Door bestaande initiatieven en initiatiefnemers te bundelen wordt het een en ander zichtbaar en ontstaan er nieuwe dingen. Belangrijk daarbij is dat kennisdeling een vanzelfsprekende basis is.

Ondersteuning

Partijen met een innovatieve taak als Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV), Veluws Centrum voor Technologie (VCT) en Stadslab ondersteunen het initiatief samen met Landstede en Windesheim. Vanuit Stuurgroep De Diamant is in september opdracht gegeven aan een projectgroep met daarin de genoemde partijen.

Projectgroep verkent

Onder leiding van mevrouw Lensen verkent de projectgroep welke onderdelen straks in het businessplan uitgewerkt moeten worden. Eind november moet dit helder zijn. Het businessplan moet vervolgens duidelijk maken op welke wijze een innovatiecentrum voor de regio haalbare kaart is. Als alle lichten op groen gaan, hoopt De Diamant eind 2016 het Regionaal Innovatiecentrum te openen.

Voor informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Dick Neuteboom van Regio Noord-Veluwe via dneuteboom@regionoord-veluwe.nl.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!