Onderzoek voor verbetering verkeersproblemen Voorst

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Resultaat van een MER-onderzoek moet in de loop van het jaar duidelijkheid geven welke maatregelen een oplossing biedt voor de verkeersproblemen rond Voorst.

Onderzoek voor verbetering verkeersproblemen Voorst

Er moet snel een oplossing komen voor de verkeersproblemen in Voorst. Daar zijn de fracties in Provinciale Staten het over eens. Losgekoppeld van een integrale visie op de infrastructuur in de IJsselsprong moet er lokaal nu iets worden gedaan.

Of daar de spoorbaanvariant ook bij hoort, zoals het Platform Voorst via een Burgerinitiatief naar voren heeft gebracht, leverde discussie op. Te kostbaar, doorsnijding van natuur en extra tijd waren de argumenten waarmee deze variant voor de meeste partijen afviel tijdens de statenvergadering van 16 februari.

MER-onderzoek
Het resultaat is dat het merendeel van de partijen het college groen licht geeft om verder te gaan met een MER-onderzoek naar een oost- en een westvariant voor een rondweg. In de loop van dit jaar moeten de resultaten van het onderzoek op tafel liggen.

De rondweg zorgt voor een flinke verbetering van de verkeerssituatie in Voorst. Het drukke verkeer op de N345 verplaatst zich dankzij de rondweg grotendeels van de dorpskern naar de rondweg.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!