Onderzoeken musea en imago Brabant

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Vrijetijdshuis Brabant

Vrijetijdshuis Brabant start in januari met twee onderzoeken; een publieksonderzoek onder Brabantse musea en een onderzoek naar het imago van Brabant. De resultaten hiervan worden na afronding voor de sector toegankelijk gemaakt.

Publieksonderzoek Brabantse musea
Vrijetijdshuis Brabant heeft samen met Erfgoed Brabant de Brabantse museumsector benaderd voor deelname aan een publieksonderzoek.
En met succes: 61 Brabantse musea hebben zich aangesloten bij het onderzoek.
Het doel is meer inzicht te krijgen in het profiel, de motivatie, het mediagebruik en de dagactiviteiten van de museumbezoeker in onze provincie.
De deelnemende musea leggen vanaf januari t/m oktober een vragenlijst aan hun bezoekers voor.
In november verwerkt het Vrijetijdshuis de resultaten tot een kort individueel rapport per museum en een totaalrapport voor de gehele Brabantse museumsector.
Ook geeft Vrijetijdshuis Brabant een presentatie van de belangrijkste resultaten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met Erfgoed Brabant eind 2010.

Nulmeting: het imago van Brabant
In het kader van Merk Brabant voert de provincie Noord-Brabant in januari 2010 een nulmeting uit onder Nederlanders om te achterhalen hoe het gesteld is met het imago van onze provincie.
Vrijetijdshuis Brabant heeft zich bij dit onderzoek aangesloten en heeft enkele vragen aan de enquête toegevoegd.
Deze extra vragen gaan vooral in op het imago van Brabant op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur.
De enquête wordt voorgelegd aan 200 Brabanders en 1.200 niet-Brabanders, zodat eventuele verschillen tussen deze groepen duidelijk worden.
In februari worden de resultaten verwacht, die Vrijetijdshuis Brabant voor de sector toegankelijk maakt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!